Eie Nybygg

For utbyggere

Eie Nybygg har lang erfaring som konsulenter i prosjekterings- og strategifasen av et prosjekt.

Vi er spesialisert på salg av nye og prosjekterte boliger. Vi kan tilby våre samarbeidspartnere tverrfaglig erfaring innenfor eiendomsbransjen og en stor prosjektportefølje og et bredt kundenettverk.

Vår spisskompetanse ligger i salg av større utbyggingsprosjekter og vi har en solid kundeportefølje i Oslo- og Akershus-området. Vi fungerer som konsulent, rådgiver og selger, er nøyaktige og har et stort engasjement gjennom hele prosessen.

Vi har gode referanser på salgsresultater fra våre tidligere oppdragsgivere, og alle våre kunder og samarbeidspartnere skal være trygge på at de får et godt produkt.

Derfor tilbyr vi en leveransegaranti som består av;

  • God kapasitet til å påta oss oppdraget. Vi vet at prosjektsalg er mer enn bare salget.
  • Grundig strategi, segmentering, salg og oppfølging.
  • Rutiner og system for å håndtere hele prosjektprosessen fra A til Å.
  • Meget gode annonseringsavtaler i ulike medier for markedsføring.

SALGSPROSESSEN

Mye av nøkkelen til et godt boligsalg er et grundig og gjennomtenkt forarbeid og et godt samarbeid mellom megler, utbygger, arkitekt og reklamebyrå. Vi i Eie ønsker ikke å la noe være opp til tilfeldighetene, derfor mener vi det er viktig å vise rollefordelingene og stegene i salsgsprosessen. Da er vi sikret en enkel og forutsigbar prosess, som gir alle de beste forutsetningene for gjennomføringen av et godt salg – og best mulig pris i markedet.

Forberedelse. Megler bruker mye tid før prosjektet legges ut i markedet sammen med arkitekt og reklamebyrå. Det beste er om megler kommer inn i prosjektet såpass tidlig at vi kan være med å påvirke layout for å tre markedet best mulig. Vi jobber også igjennom en markedsplan med utbygger og reklamebyrå, som skal sikre oss forutsigbarhet og et godt salg på salgsstart. Vi bistår reklamebyrå med design og innhold til prospekt, sammen med utbygger.

Visning. På salgsstart er der vi viser frem det vi har brukt månedsvis på å skape, og bygge om. Vi markedsfører prosjektet tungt i ukene i forveien, for å sikre at mest mulig får med deg akkurat denne salgsstarten. Vi har også store interessentlister over kunden som vi vet er på utkikk etter bolig – dette gjelder både investorer og sluttbrukere.

Be om markedsvurdering av tomten

1. Forprosjektering

Rådgivende med arkitekt og utbygger
Valg av leilighetskombinasjon
Uteområder
Løsninger og trender

2. Planleggingsfasen

Utkast til priser og prospekt
Forslag til markedsplan med budsjett og aktivitetsplan
Kontraktutkast
Interessentliste, nett- og avisannonsering, profilering

3. Salgsstart

Kontakte interessenter
Nyhetsbrev
Visninger
Salg
Kontraktsmøte

4. Underveis

Rapportering til utbygger etter avtale
Kontrakter leveres jevnlig til signering av utbygger og sendes kunden
Følger opp markedsbudsjett, justerer aktiviteter etter samråd med utbygger
Budsjett på salg følges opp

5. Oppfølging

Vi garanterer et motivert salgsteam gjennom hele salgsprosessen
Vi setter opp egne salgsmål for meglerteamet med incentiver som sørger for fokus fra A til Å

6. Etter salget

God kundeoppfølging også ETTER kontraktinngåelse og fram til overtakelse
Jevnlige møter med dere som utbyggere for å sikre god kommunikasjons og informasjonsflyt samt markedsstrategi

Eie Lillestrøm

Les mer

Eie Lågendalen

Les mer

Eie Røa

Les mer

Eie Sandefjord

Les mer

Eie Sandnes

Les mer

Eie Sandvika

Les mer

Eie Skedsmokorset

Les mer

Eie Ski

Les mer

Eie Skøyen

Les mer

Eie Stavanger

Les mer

Eie Stavanger

Les mer

Eie Stokke

Les mer

Eie Tønsberg

Les mer

Eie Ullensaker

Les mer

Eie Ullern

Les mer

Eie Vinderen

Les mer

Eie Vinderen

Les mer

Eie Asker

Les mer

Eie Bergen

Les mer

Eie Bergen

Les mer

Eie Bergen Vest

Les mer

Eie Fagerborg

Les mer

Eie Grenland

Les mer

Eie Hamar

Les mer

Eie Kongsvinger

Les mer

Finn kontor