Til alle prosjekter

Vinterbro

Kjærnesgrenda

Velkommen til Kjærnesgrenda - Nå selges to tomannsboliger i prosjektet - Førstemann til mølla. 1 av 4 Solgt!

Eie eiendomsmegling ved Rune Ørndal har gleden av å presentere Kjærnesgrenda. Kjærnesgrenda vil bestå av syv eneboliger, to tomannsboliger og ett rekkehus med fem enheter. Alle boligene er selveier og får en ideell andel av fellesarealene. Alle boligene leveres fra Hedalm Anebyhus ved Hamar. For nærmere informasjon om boligtypene, se vedlagte tegninger og leveransebeskrivelse. I første byggetrinn er det fem eneboliger og to-mannsboligene som selges.

Del på:
Adresse

Kjærnesgrenda, 1407 Vinterbro

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Prisantydning

Fra 5 000 000,- til 5 750 000,-

Antall soverom

4 til 4

Areal

Fra 113kvm til 140kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Beskrivelse

Eie eiendomsmegling ved Rune Ørndal har gleden av å presentere Kjærnesgrenda. Kjærnesgrenda vil bestå av syv eneboliger, to tomannsboliger og ett rekkehus med fem enheter. Alle boligene er selveier og får en ideell andel av fellesarealene. Alle boligene leveres fra Hedalm Anebyhus ved Hamar.  For nærmere informasjon om boligtypene, se vedlagte tegninger og leveransebeskrivelse. I første byggetrinn er det fem eneboliger og  to-mannsboligene som selges.

Hovedoppdragsnummer

84-20-9001

Eiendom

Kjærnesgrenda, 1407, Vinterbro

Matrikkel

Gnr. 109 bnr. 60 i Ås kommune

Eierform

Selveier

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rune Ørndal

Selger/Utbygger

Kjærnesveien 18 AS

Hjemmelshaver

Kjærnesveien 18 AS

Priser fra - til

Priser fra 5 000 000 - til 5 000 000

Arealer

Primærrom: 113 kvm - 140 kvm

Fellesutgifter

Kr.,- pr.. Det vil bli etablert et realsemeie for fellesarealene. Sameiet fastsetter fellesutgifter ved etablering.

Eiendomsskatt

Det er p.t. ikke eiendomsskatt i Ås kommune.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i et rolig og landlig boligområde på Kjærnes ved Vinterbro i Ås kommune. Området er attraktivt og barnevennlig med nærhet til barnehage, skole, badeplasser skoler samt offentlig kommunikasjon - buss til Oslo hvert 6 minutt i rushtid.

Kjærnes har flotte turstier både mot Breivoll og Bunnefjorden og nordover mot Svartskog og Ingierstrand. Det er gangavstand til Kjærnes brygge og Breivoll friområde med badestrender og Turistforeningens nyåpnede gårdsanlegg.  På Nesset kiosk får du kjøpt Norges største softis som også er kåret til Norges beste!

I umiddelbar nærhet fra eiendommen har du også Pollevannet naturreservat som ligger på høyre side av Kjærnesveien. Pollevannet er en innsjø med en liten, idyllisk strand.

Nordby barneskole og Nordbytun ungdomsskole ligger ca. 2,1 km unna eiendommen med gang - og sykkelvei helt frem til skolegården. Sammen med skolene ligger Nordbyhallen med idrettshall og 25 meters basseng. Her driver Nordby IL med håndball, vannpolo, svømmeskole og idrettsskole for barn og unge.
I tilknytning til skolene ligger gress og kunstgressbane som er hjemmearena for Nordby IL. I skogkanten ved fotballbanen ligger også Nordby barnehage (1,8 km) som ferdigstilles sommeren 2020.

Servicetilbud
Dagligvarehandelen kan blant annet gjøres på Vinterbro Senter med Rema 1000 og Coop Obs. Senteret ligger ca. 4 minutter unna med bil og byr på 80 butikker,  restauranter, kafeer, treningssenter, post, bibliotek, skredder, lege, tannlege, naprapat, fysioterapeut og apotek.  I tillegg er det gangavstand til Coop Exstra på Nesset (søndagsåpent).

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss hvor nærmeste bussholdeplass er Askehaug som ligger ca. 6 minutter i gangavstand fra eiendommen. Bussen har bussforbindelser til Oslo, Ski, Drøbak, Nesodden og Vinterbro. Det tar ca. 6 minutter med bil til Tusenfryd fornøyelsespark, ca. 10 minutter til Ski, ca. 18 minutter til Drøbak, ca. 27 minutter til Oslo S og ca. 50 minutter til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Tomt

Eiet tomt, 8400 m²

Formuesverdi

Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).

Parkering

Eneboligene vil ha avsatt plass til parkering, evt fremtidig garasje. Tomannsboligene vil ha garasje under boligen.

Vei / Vann / Kloakk

Offentlig vann og avløp.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning

Området er regulert til boligformål. Kopi av situasjonskart og reguleringsplaner m / bestemmelser kan fås hos megler. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen.  Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Viktig informasjon

Boligen planlegges å være ferdig 9 måneder etter plate på mark. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger skal skriftlig varsle Kjøper om overtagelsemåned senest 4 måneder forut for overtagelse. Dette varselet gir kjøper anledning til å kreve dagbot/erstatning iht. bustadoppføringslova, dersom ferdigstillelse ikke skjer innenfor den varslede måneden.

Det avholdes forhåndsbefaring ca. 2-4 uker før overtagelse.

Endelig dato for overtagelse skal varsles med minst 30 dagers forutgående skriftlig varsel.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om salg av 4 enheter før byggingen starter.

Oppdragsnummer

84-20-9001

Internett

www.eie.no

Les mer
Boliger i prosjektet

Boliger i prosjektet

113 140
5 000 000 5 750 000
1 Soverom: 4 P-rom: 140 Totalpris: SOLGT
Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Enebolig Kjærnesgrenda

Pris

SOLGT

Omkostninger

26 369,-

Boligtype/Eierform

Selveier

2 Soverom: 4 P-rom: 140 Totalpris: SOLGT
Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Enebolig Kjærnesgrenda

Pris

SOLGT

Omkostninger

26 369,-

Boligtype/Eierform

Selveier

3 Soverom: 4 P-rom: 140 Totalpris: SOLGT
Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Enebolig Kjærnesgrenda

Pris

SOLGT

Omkostninger

26 369,-

Boligtype/Eierform

Selveier

4 Soverom: 4 P-rom: 140 Totalpris: SOLGT
Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Enebolig Kjærnesgrenda

Pris

SOLGT

Omkostninger

26 369,-

Boligtype/Eierform

Selveier

5 Soverom: 4 P-rom: 140 Totalpris: SOLGT
Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Enebolig Kjærnesgrenda

Pris

SOLGT

Omkostninger

26 369,-

Boligtype/Eierform

Selveier

6 Soverom: 4 P-rom: 113 Totalpris: SOLGT
Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Enebolig Kjærnesgrenda

Pris

SOLGT

Omkostninger

20 119,-

Boligtype/Eierform

Selveier

7 Soverom: 4 P-rom: 113 Totalpris: 5 020 119,-
Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Enebolig Kjærnesgrenda

Pris

5 000 000,-

Omkostninger

20 119,-

Boligtype/Eierform

Selveier

8 Soverom: 4 P-rom: 113 Totalpris: 5 020 119,-
Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Enebolig Kjærnesgrenda

Pris

5 000 000,-

Omkostninger

20 119,-

Boligtype/Eierform

Selveier

9 Soverom: 4 P-rom: 113 Totalpris: 5 020 119,-
Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Kjærnesgrenda

Enebolig Kjærnesgrenda

Pris

5 000 000,-

Omkostninger

20 119,-

Boligtype/Eierform

Selveier

Meld interesse for denne boligen


Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Meglere

Eiendomsmegler MNEF

Rune Ørndal

45 88 65 00 ro@eie.no