Til alle prosjekter

Hosle

Nadderudveien 63C-D

14 varierte og flotte leiligheter med store terrasser, heis og garasje på Bekkestua/Hosle - (9 solgt)

Velkommen til Villa 63 - Et spennende, nytt prosjekt med flott arkitektur i både eksteriør og interiør. Her går du tørrskodd fra garasjen til leiligheten med heis fra garasjeplassen til leilighetsplanet. Alle leilighetene har store, vestvendte og solrike balkonger eller terrasser. I tillegg kommer det en stor, felles takterrasse til fri benyttelse for beboerne. I Villa 63 bor du sentralt i et populært boligområde hovedsaklig bestående av småhusbebyggelse i landlige og usjenerte omgi... Les mer

Del på:
Adresse

Nadderudveien 63C-D, 1362 Hosle

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Prisantydning

Fra 7 700 000,- til 13 600 000,-

Antall soverom

2 til 3

Areal

0 kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Beskrivelse

Velkommen til Villa 63 - Et spennende, nytt prosjekt med flott arkitektur i både eksteriør og interiør. Her går du tørrskodd fra garasjen til leiligheten med heis fra garasjeplassen til leilighetsplanet.
Alle leilighetene har store, vestvendte og solrike balkonger eller terrasser. I tillegg kommer det en stor, felles takterrasse til fri benyttelse for beboerne.
I Villa 63 bor du sentralt i et populært boligområde hovedsaklig bestående av småhusbebyggelse i landlige og usjenerte omgivelser med kort vei til Bekkestua handlesentrum.
Villa 63 sokner til Hosle Barneskole og Hosletoppen Ungdomsskole.
Villa 63 bygges ihht. TEK 17 og vil holde høy standard.

-Gode og funksjonelle planløsninger.
-Vannbåren gulvvarme.
-Felles garasjeanlegg med heisadkomst.
-Store og solrike terrasser.
-Felles takterrasse.
-Moderne og tiltalende arkitektur.
-Store vindusflater som gir godt lysinnslipp.
-Sentral og attraktiv beliggenhet.

Priser fra - til

Priser fra 5 400 000 - til 13 600 000

Fellesutgifter

Stipulert til kr. 31,- pr kvm. som inkl. vannbåren gulvvarme, kommunale avgifter, kabel-tv, trappevask, felles forsikring og vedlikehold. I tillegg kommer garasjeplass som er stipulert til kr 300,- pr. plass pr. mnd.

Beliggenhet

Eiendommene ligger høyt og fritt med fin utsikt over nærområdet, og videre mot Kolsåstoppen og Nesoddlandet. Meget gode solforhold gjennom hele dagen og godt ut på kvelden. Et attraktivt og barnevennlig boligområde med gode oppvekstvilkår for barn og et hyggelig bomiljø.

Her har man kort avstand til både barnehager og skoler. Det er også nær søndagsåpen dagligvarebutikk og gartneri. Kort vei til buss både i Nadderudveien og Hosleveien, samt til flybuss. En av Bærums svært populære gang/sykkelveier/stier går rett ved eiendommen (nedenfor Nadderudlia). Dette er en turvei som går helt opp til Griniveien og marka den ene veien, og helt ned til Sandvika og Kalvøya den andre veien. Bekkestua sentrum med sitt brede servicetilbud er også innen kort avstand. Her har man restauranter, nye Bekkestua senter, vinmonopol og en rekke forretninger.

Naturskjønne rekreasjonsområder sommer som vinter i nærområdet med kort vei til Bærumsmarka. Fossum med lysløype, et ypperlig utgangspunkt for en skitur. Forøvrig kort kjøretur til de populære turområdene rundt Østernvann med bademuligheter og serveringsstedet Brunkollen. Flere golfklubber i området. Treningssentre på Bekkestua.

Flere aktive klubbmiljøer på Stabekk og mot Bekkestua innen bl.a. fotball, tennis, turn, skøytesport, alpin, musikk og dans. I tillegg har Fossum IFs idrettsanlegg bl.a. kunstgress, skiskytteranlegg og hoppbakke. Nadderudhallen med svømmehall, fotball- og friidrettsanlegg på Nadderud stadion. Alpinbakke på Kolsås.

Skole/barnehage

Barneskole
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/plan-og-bygg/kart/inntaksomrader-barnetrinnet-fra-01.08.2019_10092018.pdf

Ungdomsskole
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/plan-og-bygg/kart/inntaksomrader-ungdomstrinnet-fra-01.08.2019_10092018.pdf

Offentlig kommunikasjon

Nærmeste bussholdeplass er Odds vei, som har flybuss og linje 230.
Hosleveien Linje 140.

Formuesverdi

Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).

Parkering

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Følgende heftelser er notert på eiendommen:
2018/1409492-1/200 Registerenheten kan ikke disponeres over uten samtykke fra rettighetshaver
15.10.2018 21:00
Rettighetshaver:PARETO BANK ASA
Org.nr: 990906475

Prosjektet er planlagt gjennomført som ett byggetrinn.
Byggherre for prosjektet Nadderudveien 63B AS, orgnr. 919785632. Dette prospekt redegjør for planlagt organisering av boliger, fellesarealer og garasjeanlegg samt betingelser for kjøp av bolig.

PARKERING
Det etableres parkeringsgarasje med ca. 20 plasser under byggene. Parkeringsanlegget organiseres som egen seksjon og tinglyses som tilleggsdel til seksjonen. Det blir mulighet for ladestasjon for el-bil (tilvalg). HC plasser i henhold til kommunale krav vil bli etablert.
Det tas forbehold om offentlig godkjenning av denne organiseringen av parkeringsplasser.

OPPVARMING/ENERGI
Leilighetene varmes opp med vannbåren gulvvarme. Det blir termostatstyrte varmekabler i baderomsgulvene.

TOMTEFORHOLD
Villa 63 skal oppføres på eiet tomt, gnr. 20, bnr. 773 i Bærum kommune.
Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til seksjonsbegjæring eller sameievedtekter. Arealer innenfor reguleringsplanen blir opparbeidet med gressplen, beplantning, gangveier, lekeplass og hage med benker iht. utomhusplanen. Endelig detaljprosjektering kan medføre noen endringer på utomhusplanen.

TINGLYSTE FORHOLD
Boligseksjonene skal opprettes som et eget boligseksjonssameie som opprettes på gnr. 20 bnr. 773 i Bærum kommune.

HEFTELSER/ RETTIGHETER
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Kontakt megler for oversikt fra grunnboken. Ettersom dette er en gammel næringseiendom har grunnboken tinglysninger som ikke er relevante. Disse vil ikke bli videreført til boligseksjonssameiet. Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst ytterligere heftelser/erklæringer på eiendommen, herunder gjensidige rettigheter og forpliktelser i forhold til naboeiendommer til bruk, drift og vedlikehold av f.eks. veier, avkjøringer, kjørearealer i garasjekjeller, gangveier, lekeplasser, parkeringsplasser, grøntarealer og teknisk infrastruktur etc. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/ avtaler o.l. eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet i dette eller fremtidige byggetrinn innenfor reguleringsplanen. Seksjonen selges fri for pantheftelser med unntak av boligsameiets legalpant i hver seksjon som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser, jf. lov om eierseksjoner.

OFFENTLIGE FORBEHOLD
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer/heftelser som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/nettverk m.m.

REGULERINGSFORHOLD/RAMMETILLATELSE
Eiendommen er omfattet av reguleringsplan ID 2015028 Nadderudveien 63 B, i krafttrådt 30.08.2017. Bærum kommune har gitt prosjektet rammetillatelse 10.09.2018. Kopi av tillatelse kan innhentes hos Bærum kommune eller hos megler.

EIERFORM OG ORGANISERING
Eiendommen er under omorganisering. Parkeringskjeller vil bli fradelt som egen seksjon. Boligene selges som eierseksjonsleiligheter. Villa63 vil bli organisert som et sameie iht. Eierseksjonsloven - Lov av 23. mai 1997. Sameiet vil etter planen bestå av 14 boligseksjoner og parkeringsseksjonen. Kjøper får tinglyst skjøte på sin seksjon.
Som seksjonseier blir kjøper eier av ideell andel av fellesarealer og bygningsmasse i sameiet tilsvarende eierbrøken, som fastsettes iht. boligens bruttoareal fra tegning. Eierbrøken kan avvike fra faktisk areal og kan ikke legges til grunn som arealangivelse.
Dersom seksjonen overtas av kjøper før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst og innført i matrikkelen, gjøres det oppmerksom på at en inngått leiekontrakt på seksjonen vil kunne utløse kjøperett til 80 % av markedsprisen for leietakeren av seksjonen i henhold til eierseksjonslovens §16. Vi anbefaler derfor at eventuelle leieforhold ikke inngås med leietakere før seksjoneringsbegjæringen er tinglyst og innført i matrikkelen.
Selger forbeholder seg retten til å tilpasse endelig organisering etter hva som er formålstjenlig og hva som vil bli godkjent av det offentlige, herunder blant annet endre sammensetningen i eierseksjonssameiet og antall seksjoner.
Eiendommen vil bli sammenføyd/fradelt og seksjonert, og hver bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer med eget seksjonsnummer og endelig adresse. Selger står fritt til å bestemme seksjonsnummer.
Selger forbeholder seg retten til annen organisering, herunder utvidelse av eierseksjonssameiet med flere seksjoner/ andre boliger i prosjektet, dersom selger finner dette formålstjenlig ut fra salgstakt, utbyggingstakt med mer.

EIERSEKSJONSSAMEIE
Sameiets formål er å sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, felles takhager, eventuelle gangveier, uteområder, lys, brøyting, renovasjon, varmeanlegg, kommunale avgifter, forretningsførsel, strøm til fellesrom mm. Kostnader i forbindelse med sameiet vil fordeles på bakgrunn av eierbrøk og nytteverdi. Se punktet "Felleskostnad/oppstartskapital".

FORRETNINGSFØRER
Fakta Regnskap AS (org.nr. 982 983 142 ) er engasjert som forretningsfører for Sameiet. Avtalen har ingen bindingstid. Det er 6 måneders oppsigelse på avtalen. Forvaltning av avtalen vil være opp til styret. Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte. Her vil nytt styre bli valgt, i tillegg vil det bli en gjennomgang av sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler. Lokalleie i forbindelse med møte, og gebyr for registrering i Brønnøysund faktureres sameiet ved overtakelse via startkapital.
Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet anses ikke som eiendomsmegling og omfattes dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.
Utkast til driftsbudsjett for første driftsår er utarbeidet og kan fås ved henvendelse til megler, og vil være vedlegg til kontrakt. Det tas forbehold om endringer i budsjettpostene og fellesutgiftene.
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA). Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av eierseksjonssameiets felleskostnader.
Selger forplikter seg til å betale løpende fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger og startkapital på usolgte enheter.
Felleskostnader iht. prisliste og budsjett antas å dekke bl.a. avsetning til vedlikehold av fellesarealer/ev. garasje,  abonnement kabel-tv/internett, kontingent til realsameier, forretningsførsel, forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og andre driftskostnader. Ovennevnte kostnader er stipulert og er kun er basert på erfaringstall. Kommunale avgifter blir fakturert hver enkelt seksjon. Budsjettet er et forslag til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1 år, basert på stipulerte inntekter og kostnader. Budsjettet er utarbeidet av forretningsfører basert på opplysninger om eiendommen gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende eiendommer som forretningsfører forvalter.
Det tas forbehold om oppgitte arealer, organisering av fellesområder og øvrige opplysninger om prosjektet som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget. Det tas forbehold om stipulerte inntekter og kostnader da styret vil kunne endre budsjettet og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av budsjett og felleskostnader vil bli foretatt av styret i i boligsameiet.

FELLESKOSTNAD / OPPSTARTSKAPITAL
Felleskostnader skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Basert
på utkast til budsjett som er utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører, er disse stipulert kr 31,- pr. kvm. BRA pr. mnd. Fastsettelse av første års driftsbudsjett og felleskostnader vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte. Felleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene. Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader:
Garasjeplass stipulert til kr. 300,- pr mnd.
Det er foreløpig usikkert om oppvarming vil faktureres à konto eller om dette vil gå over den enkelte seksjons strømforbruk.
Sammen med kjøpesummen skal kjøper innbetale oppstartskapital til sameiet til meglers klientkonto. Oppstartskapitalen er fastsatt til kr 10 000,- pr. seksjon.

VEDTEKTER
Forslag til vedtekter for Boligsameiet er utarbeidet. Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektene som grunnlag for avtalen. Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på senere sameiermøte. Vedtektene er tilgjengelig hos megler.

ANTATT FERDIGSTILLELSE
Det forventes en byggetid på ca. 22 mnd. etter byggestart (riving av dagens bygg på tomten er ikke tatt med i stipulert byggetid). Byggestart finner sted senest innen 3 måneder etter at inntil 50% av prosjektverdien er solgt. (5-9 av leilighetene) eller senest 4 uker etter mottatt igangssettingstillatelse.

OVERTAKELSE
Overtakelse av boligen skal skje ved overtagelsesforretning.
Det skal føres protokoll fra forretningen som kjøper og selger skal signere. Partene skal beholde hvert sitt eksemplar av protokollen. Selger kan kreve overtakelse inntil tre måneder før den avtalte fristen for å ha boligen klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtakelsestidspunktet. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra sistnevnte overtakelsestidspunkt. Kjøper aksepterer at styret med beboer- representanter representerer alle boligene ved overtakelse av fellesarealet.

FORSIKRING
Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring og forsikring av eventuelle særskilte påkostninger.

PRISER
Leilighetene selges med prisantydning iht. den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte leiligheter. Prislisten er ikke å anse som bindende tilbud fra selger.

BUDGIVNING
Hvis flere kjøpere gir bud på samme leilighet, vil leilighetene bli solgt etter prinsippet om åpen budrunde.
Bud under prisantydning vil ikke bli vurdert.
Det er åpent for Budgivning. Budfrist ihht prisliste. Første bud er bindene for budgiver i 3 dager (72 timer). Ved budrunder er minimums vedstålesefrist 30 min.

KREDITTVURDERING/DOKUMENTASJON AV FINANSIERINGSEVNE/PERSONOPPLYSNINGER
Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Kjøper aksepterer ved inngivelse av bud at selger kan videreformidle nødvendige personopplysninger om kjøper til tredjepart, f.eks. forretningsfører, signalleverandører og andre som har behov for slike opplysninger for sine leveranser til prosjektet.

OVERDRAGELSE/RESALG
Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner i henhold til kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal selgers transportavtale benyttes og kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr 50.000,- inkl. mva. til selger. Selger forbeholder seg retten til å stille vilkår for aksept av transport, herunder krav om solidaransvar eller krav om garantistillelse.
Ved videresalg av kjøpekontrakt er kjøper 1 solidarisk ansvarlig med senere kjøpere for opprinnelig kjøpesum. Påkrevde endringer av garantier ved et ev. videresalg/transport bekostes ikke av selger. Det vil ikke bli gitt samtykke til overdragelse av kontrakt de siste 60 dager før overtakelse.

VED SALG TIL PROFESJONELLE
Det stilles ikke garantier iht. Bustadoppføringslova ved salg til kjøpere som regnes som profesjonelle. Disse skal betale 20% av salgssum ved kontraktsinngåelse.

KOSTNADER VED AVBESTILLINGER
Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova, jf. bustadoppføringslova kapittel VI. Kontakt megler for nærmere informasjon. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet.
Dersom prosjektet ikke har fått igangsettingstillatelse innen ti måneder fra den enkelte kjøper har signert kontrakt om kjøp av seksjon står kjøper fritt til å trekke seg fra prosjektet uten kostnader.

TILVALG (se egen tilvalgsliste)
Det vil bli sendt ut tilvalgsliste etter at leilighetene er solgt. Det vil, i en tidsbegrenset periode, være anledning til å gjøre tilvalg. Mulige tilvalg og priskonsekvens av dette vil bli presentert av entreprenør i en tilvalgsprosess.
Bruk av elementer og moduler som byggemetode kan legge føringer på hvilke tilvalg som kan gjøres.

Eksempler på tilvalg (ikke uttømmende eller forpliktende for byggherre):
Parkett
Farger på malte vegger
Kjøkkeninnredning inkl. hvitevarepakker
Garderobe
Baderomsinnredning
Alternative vegg og gulvfliser
Alternative innerdører
Endringer av elektroinnstallasjoner, herunder ekstra stikk og ikt uttak.
Smarthusteknologi
Adgang til tilvalg er oppad begrenset til 15 % av kjøpesum i henhold til bustadoppføringslova § 9. Alle tilvalg avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør i separat avtale. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør/underleverandør mot garantier iht. Bustadoppføringslova. Endringer ut over de som fremkommer i tilvalginformasjon fra entreprenør må på fritt grunnlag vurderes av selger, entreprenør og dennes underleverandører. Det kan ikke påregnes at andre endringer kan foretas og de kan uansett ikke utføres om de er i strid med forskrifter, rammetillatelse eller vil kunne medføre inngrep i tilstøtende seksjoner eller forsinkelse i prosjektets fremdrift.
Typiske endringer som ikke tillates er endring av fasade og vindusform, samt plassering av vann og avløp. Inngås kjøpsavtale etter igangsetting av prosjektet, er interessent/kjøper kjent med at frister for tilvalg og endringer kan være utgått. Det må da tas forbehold i kjøpstilbudet dersom interessent/kjøper har ønske om tilvalg/endring som denne mener skal være mulig å få levert av selger. Konferer megler for nærmere informasjon.

FORBEHOLD
Prosjektet er ikke ferdig detaljprosjektert. Opplysninger i denne leveransebeskrivelsen er derfor gitt med forbehold om rett til, uten forutgående varsel, å gjøre endringer som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at den planlagte generelle standarden forringes. Videre kan størrelsen på sjakter og veggtykkelser bli justert. Søyleplasseringer kan endres.
Tekniske installasjoner er ikke tegnet inn på plantegningene. Disse vil bli montert i henhold til normale retningslinjer og byggeforskrifter. Omfang av nedforede himlinger eller innkassinger kan justeres ettersom detaljprosjekteringen gjennomføres. Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom leveransebeskrivelsen og den øvrige salgsinformasjonen (herunder salgstegninger). I slike tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen som er gjeldende.
Bildebruk og illustrasjoner i salgsmaterialet vil vise elementer som ikke er i samsvar med faktisk leveranse, så som møblering, kjøkken- og garderobeløsning, dør og vindusform, fasadedetaljer, detaljer utomhus mv. Det presiseres særskilt at kjøkken leveres i henhold til egen kjøkkentegning. Tegninger i prospektet viser ikke den reelle leveransen, blant annet er ikke alle sjakter og vvs-føringer inntegnet. Det tas forbehold om at salgstegningene i prospektet ikke er egnet for måltaking, da det er de ferdig prosjekterte og detaljerte arbeidstegninger det bygges etter. Videre kan vindusplasseringen i den enkelte leilighet avvike noe fra de generelle planer, som følge av blant annet den arkitektoniske utformingen av bygget, krav til bæring av fasademateriell, isolasjonskrav osv. Boligprosjektet vil bygges etter teknisk forskrift TEK 17. Det tas forbehold om eventuelle feil i beskrivelsen.

AREALANGIVELSER
Arealet er angitt som bruksareal (BRA), som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive ev. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/ sekundærrom og sjakt med omsluttende vegger. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Angitte arealer på plantegning er basert på foreløpig beregninger forut for detaljprosjektering. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt BRA. Ved angivelse av boligens totale BRA er arealene avrundet til nærmeste kvadratmeter basert på alminnelige avrundingsprinsipper.

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtagelse kan finne sted.

GARANTIER
Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Resterende innbetales innen overtakelse. Forskuddsbetalingen anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Selger er etter Bustadoppføringslova §12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg/transporter utføres ikke og bekostes ikke av selger.

KOMMUNALE AVGIFTER OG LIGNINGSVERDI
Kommunale avgifter fastsettes av Bærum kommune etter ferdigstillelse. Ligningsverdi blir først fastsatt etter at seksjonen er tinglyst. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

ENERGIMERKING
Alle boligenhetene vil bli energimerket. Energimerking gir relevant informasjon om hvor energieffektiv eiendommen er. Karakterskalaen strekker seg fra A (høyest) til G (lavest). Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerking av boliger.

SALG VED
Meglerhuset Ullevålsveien AS

OMKOSTNINGER
For nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk beregnes dokumentavgift av andel tomteverdi. Beregnet dokumentavgift for boligen fremkommer av prislisten. Andel eierskap til fellesarealene er inkludert i kjøpesummen for boligen.
Tomteverdien er beregnet til 19 380 kr pr M2 bruksareal (BRAS). Det tas forbehold om endelig godkjenning av tomteverdien ved tinglysingen.
Dokumentavgift 2,5% av tomteverdi se prisliste
Tinglysingsgebyr skjøte kr 525,-
Tinglysingsgebyr pantedokument pr stk. kr 525,-
Grunnbokutskrift kr. 199,50
Stiftelsesgebyr sameiet kr 1 000,-
Startkapital sameiet kr 10 000,-
En eventuell økning i offentlige tinglysingsomkostninger må dekkes av kjøper. Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til sameiets driftskonto. Statens Kartverk v/tinglysingen avgjør om dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres. Dersom grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/økning være selgers ansvar og risiko.

BETALINGSBETINGELSER
10 % av kjøpesummen skal innbetales til oppgjørsmeglers klientkonto så snart følgende forhold er oppfylt: -Riving av eksisterende bebyggelse er iverksatt. -Igangsettingstillatelse for bygging er gitt fra kommunen. -Garanti etter
bustadoppføringslova § 12 foreligger.
Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling 2 dager før overtagelse. Ansvarlig oppgjørsmegler forbeholder seg retten til å utbetale oppgjør til selger ved overlevering av boligen, dvs. når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger. Det gjøres oppmerksom på at oppgjørsmegler kan foreta oppgjør til selger dersom tilstrekkelig garantistillelse i henhold til bustadoppføringslova § 47 er stilt. Dette gjelder også oppgjør før seksjoneringen er tinglyst. Alle innbetalinger fra kjøper må skje fra kjøpers bankkonto i norsk bank. Eventuelle avvik må meldes oppgjørsmegler skriftlig innen tre dager før overtakelse.

BETALINGSBETINGELSER FOR ANDRE ENN FORBRUKERE
(Gjelder selskap og profesjonelle)
Ved kontraktsinngåelse skal 20 % av kjøpesum være innbetalt til oppgjørsmeglers klientkonto. Det vil bli stilt krav om forpliktende finansiering fra bank på resten av kjøpesummen. Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling to dager før overtagelse.

KJØPEKONTRAKT
Selger vil benytte standard kjøpekontrakt for prosjektet. Det forutsettes at kjøpstilbud legges inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt er tilgjengelig hos megler. Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor bustadoppføringslova. For slike kjøpere gjelder særskilte betingelser, blant annet vil det ikke stilles garantier. Kontakt megler for kopi av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i avhendingslova, som benyttes ved salg til andre enn forbrukere.

VIKTIG INFORMASJON
Salgsprospekt og prosjektbeskrivelsen er utarbeidet for å orientere om prosjektets generelle bestanddeler, funksjoner og planlagte organisering, og er således ikke en komplett beskrivelse av leveransen. Det vises for øvrig til kontraktstegninger og kjøpekontrakt med vedlegg. Alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser,"møblerte" plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar/hvitevarer medfølger ikke dersom det ikke er beskrevet i leveransebeskrivelsen, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen.
Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leilighetene. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse mv. før et eventuelt bud inngis. Ved eventuell motstrid i salgsmateriale, vil kontraktstegninger ha forrang. Sjakter, VVS-føringer og annet teknisk anlegg er ikke endelig inntegnet, og nedkassinger/foringer i himling vil stedvis kunne forekomme. Plassering av sjakt kan endres, herunder at sjakt kan plasseres på annen side av badet enn vist i salgsunderlaget. Forbehold inntatt i prospektet gjelder også for kontraktstegningen. Vindusplasseringen i den enkelte bolig kan avvike noe fra de generelle planer, som følge av bl.a. den arkitektoniske utformingen av bygget. Vi tar forbehold om endelig utforming av balkonger og terrasser inkl. rekkverk og overflater. Det gjøres oppmerksom på at utomhusplanen i salgsprospektet ikke er ferdig detaljprosjektert og at endringer vil kunne forekomme.
Leveranse av utomhusplan vil tilpasses krav fra Bærum kommune.
Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Alt salgsmateriell tilhørende prosjektet, herunder alle illustrasjoner, 3D animasjoner, skisser og plantegninger er selgers eiendom og kan ikke benyttes/gjengis uten selgers samtykke.

SÆRLIGE FORBEHOLD
Utbygger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og/eller i konstruksjoner uten forhåndsvarsel.
Eventuelle endringer skal ikke redusere byggets tilsiktede kvalitet.

LOVGRUNNLAG
Boligene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende i henhold til avhendingslova. Etter at boligene er ferdigstilte selges boligene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende.

ADGANG TIL UTLEIE
Med unntak av de begrensninger som følger av sameiets vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner.
Ethvert salg av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier. Utleie skal meldes til sameiets styre.

VISNING PÅ BYGGEPLASS
Av sikkerhetstilsyn må interessenter og kjøpere ikke ta seg inn på byggeplass uten avtale med utbygger. Selger tar sikte på å invitere kjøperne til en felles befaring mot slutten av byggeperioden.

SELGERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV TRANSAKSJONEN
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er oppgjørsmegler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller oppgjørsmegler har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan selger stanse gjennomføringen av transaksjonen.
Selger kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

FORBRUKERINFORMASJON VED INNGIVELSE AV KJØPSTILBUD
Alle bud skal være skriftlige eller skriftlig bekreftet, og skal oversendes signert via mail/leveres til prosjektselger eller via elektronisk budgivning. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital.
Oppdragsgiver, Nadderudveien 63B AS og eiendomsmegler er samlokalisert i kontorlokaler i Ullevålsveien 113.
Det tas forbehold om trykkfeil i prospektet.

BELIGGENHET
Bærum kommune vil tildele adresse for boligene. Normalt foreligger ikke adressevedtak før byggingen er igangsatt. Kjøper har eksklusiv bruks- og disposisjonsrett til egen bolig, og bruksrett til sameiets fellesarealer.
Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to boligseksjoner kan erverves av én og samme fysiske eller juridiske person.
Det er utarbeidet forslag til vedtekter for Boligsameiet (tilgjengelig fra selger som vedlegg). Vedtektene regulerer bl.a. fremtidig organisering, kostnadsfordeling og drift av sameiet. Kjøper aksepterer vedtektene som grunnlag for avtalen.

VEI, VANN OG KLOAKK
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei, vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Regulering

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse er beregnet til 22 måneder etter byggestart. Byggestart regnes fra grunnarbeidene begynner, ikke ved riving av eksisterende bygg på tomten.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

Se vedlagt prisliste.

Betalingsbetingelser

10 % av kjøpesummen skal innbetales til oppgjørsmeglers klientkonto så snart følgende forhold er oppfylt: -Riving av eksisterende bebyggelse er iverksatt. -Igangsettingstillatelse for bygging er gitt fra kommunen. -Garanti etter
bustadoppføringslova § 12 foreligger.
Resten av kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling 2 dager før overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Meglers vederlag er provisjonsbasert.
I tillegg kommer oppgjørshonorar kr. 5.500 pr oppgjør.

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Oppdragsnummer

28-19-9005

Internett

www.eie.no

Utbygger

Nadderudveien 63B AS

Meglers Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er
det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet.

Selger har godkjent salgsoppgaven "dato"

Hovedoppdragsnummer

28-19-9005

Ansvarlig megler

Navn:
Tittel:
Firmanavn: Meglerhuset Ullevålsveien AS
Adresse: Ullevålsveien 113
Org nr: 993773980
Saksbehandlere: og

Les mer
Boliger i prosjektet

Boliger i prosjektet

0 0
7 700 000 13 600 000
103 Soverom: 3 P-rom: 0 Etasje: 1 Totalpris: SOLGT
Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

14 varierte og flotte leiligheter med store terrasser, heis og garasje på Bekkestua/Hosle

Pris

SOLGT

Fellesutgifter

4 206,-

Omkostninger

73 519,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

105 Soverom: 2 P-rom: 0 Etasje: 1 Totalpris: 8 056 349,-
Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

14 varierte og flotte leiligheter med store terrasser, heis og garasje på Bekkestua/Hosle

Pris

8 000 000,-

Fellesutgifter

3 121,-

Omkostninger

56 349,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

204 Soverom: 2 P-rom: 0 Etasje: 2 Totalpris: 7 852 579,-
Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

14 varierte og flotte leiligheter med store terrasser, heis og garasje på Bekkestua/Hosle

Pris

7 800 000,-

Fellesutgifter

2 873,-

Omkostninger

52 579,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

206 Soverom: 2 P-rom: 0 Etasje: 2 Totalpris: 7 752 459,-
Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

14 varierte og flotte leiligheter med store terrasser, heis og garasje på Bekkestua/Hosle

Pris

7 700 000,-

Fellesutgifter

2 873,-

Omkostninger

52 459,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

301 Soverom: 2 P-rom: 0 Etasje: 3 Totalpris: 13 571 849,-
Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

14 varierte og flotte leiligheter med store terrasser, heis og garasje på Bekkestua/Hosle

Pris

13 500 000,-

Fellesutgifter

4 113,-

Omkostninger

71 849,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

303 Soverom: 3 P-rom: 0 Etasje: 3 Totalpris: 13 675 249,-
Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

Nadderudveien 63C-D

14 varierte og flotte leiligheter med store terrasser, heis og garasje på Bekkestua/Hosle

Pris

13 600 000,-

Fellesutgifter

4 330,-

Omkostninger

75 249,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Meld interesse for denne boligen


Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Meglere

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig

Sigurd Stori

95 73 64 54 ss@eie.no