Til alle prosjekter

Søreidgrend

Storrinden

2 SOLGT, 1 RESERVERT! 16 flotte leiligheter med gode solforhold. Garasje/p-plass. Sentralt. Ingen forskuddsbetaling!

Del på:
Adresse

Storrinden, 5252 Søreidgrend

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Prisantydning

Fra 2 990 000,- til 4 990 000,-

Antall soverom

1 til 3

Areal

Fra 58kvm til 112kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

Bestill salgsoppgave for å få denne tilsendt. Her finner du alt du trenger av relevant informasjon.

Hovedoppdragsnummer

95-20-9000

Eiendom

Storrinden 5252, Søreidgrend

Matrikkel

Gnr. 34 bnr. 584 i Bergen kommune

Eierform

Eierseksjon

Ferdigstillelse

Det må selges ca 30% før byggestart. Det er deretter estimert total byggetid på 12 mnd. Dette er et foreløpig estimat, og kan avvikes. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser.

Ansvarlig megler

Partner | Salgsleder | Eiendomsmegler Tarek André Bergfjord

Selger/Utbygger

Rett hjem eiendommer as

Hjemmelshaver

Rett hjem eiendommer as

Priser fra - til

Priser fra 2 990 000 - til 4 990 000

Arealer

Primærrom: 58 kvm - 112 kvm, Bruksareal: 65 kvm - 117 kvm

Fellesutgifter

Det vil bli opprettet et sameie for eiendommen. Det vil bli satt en sum for felleskostnader i vedtektene. Disse er ikke endelig fastsatt, men anslått til ca. kr. 300 på leilighetene i 1.etg og kr 600 for leilighetene på toppen. Dette vil inkludere utvendig byggforsikring og avsetning av midler til vedlikehold. Sameiet vil få egne vedtekter.

Kommunale avgifter

Det vil tilkomme kommunale avgifter, eiendomsskatt og renovasjon for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da husene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Bergen kommune vil fakturere i etterkant av ferdigstillelse av boligene.

Energimerke

Boligene vil energimerkes før overtagelse.

Beliggenhet

Eie eiendomsmegling har gleden av å presentere et spennende prosjekt! Dette feltet  ligger stille og fredelig til i et veletablert og barnevennlig område med lite gjennomgående trafikk. Prosjektet ligger helt i enden av feltet med svært lite innsyn og gode solforhold. .Utbyggers planer for feltet er å ha flotte og praktiske uteområder. Det vil legges til rette for en innbydende og sosial stemning på tunet for de som ønsker dette. Det vil bl.a bli bygget en grillhytte/utestue som en del av dette.

Er du av den turglade typen kan det nevnes at det er gode turmuligheter i nærområdet med blant annet Storrinden innen umiddelbar nærhet med flere ulike stier. En kort kjøretur unna har man også Smøråsfjellet, Hordnesskogen og Fanafjellet. For de som driver med idrett kan Sandsli IL tilby lagidrett i alle aldre, med blant annet idrettshall, sandvolleyballbane og kunstgressbane. For de som liker innendørs trening finner man Aktiv365 på Kokstad og Elixia på Kokstad, Crossfit Fana, Barrys Bootcamp og Sats like i nærheten.

Nabolaget er velegnet for alle aldersgrupper og det er virkelig et trygt og godt nabolag. For barnefamilier kan det være greit å vite at det er kort vei til skole og barnehager. Nærmeste barnehage er Energiparken barnehage som ligger i øyeblikkelig nærhet. Ellers kan vi også nevne Eldshov barnehage og Kidsa Barnehage på Kokstad som også ligger i nærheten. For de litt eldre ligger også Søreide skole i kort gåavstand fra boligen.

Dersom du ønsker å benytte deg av kollektivtransport ligger nærmeste bussholdeplass ca. 5 minutter unna boligen. Det tar deg 10 minutter å gå ned til Dolviken bussterminal. Nærmeste bybanestopp er Sandslimarka som ligger innenfor gåavstand. Det er god tilknytning til offentlig transport med enkel reisevei mot sentrum og Lagunen. Til Bergen sentrum tar det ca. 15 minutter med bil.

Nærmeste dagligvarebutikk er Rema 1000 Søreide og Meny Dolvik, som ligger i underkant av 5 minutter til fots fra boligen. For et utvidet servicetilbud ligger Fanatorget en kort kjøretur unna. Her er det stor dagligvarebutikk, blomsterbutikk, frisør, pizzeria og apotek. En kjøretur på 10 minutter ligger Lagunen Storsenter som kan tilby andre fasiliteter og servicetilbud.

Prosjektet har nærhet til noen av Bergens største arbeidsplasser som Statoil/Hydro, Telenor, Bergen Lufthavn og NextGentel.

Tomt

Fellestomt, 5330 m²

Leveransebeskrivelse

For komplett leveransebeskrivelse, bestill komplett salgsoppgave.

Formuesverdi

Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).

Parkering

Det medfølger 1 fast oppmerket parkeringsplass til hver leilighet. Det er åtte innvendige plasser, og åtte utvendige plasser. Utvendig plass medfølger i prisen som er markedsført, mens garasjeplass vil gi en priskonsekvens på kr. 100 000,-. Garasjeplasser blir solgt etter førstemann til mølla-prinsippet.

I tillegg er det lagt opp til 3 gjesteparkeringsplasser og 3 HC parkeringer.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning

Området er regulert til konsentrert bebyggelse, i følge Bergen kommune.

Det opplyses for ordens skyld om at det er gitt rammetillatelse for et lager i Kokstadvegen 54. Det kan forekomme noe byggestøy ved oppføring.

Det tas forbehold om igangsettelsestillatelse.

Servitutter / Rettigheter

Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 2G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Følgende servitutt er tinglyst på eiendommen:

2017/417158-2/200  Bestemmelse om vannledning  
21.04.2017 21:00 
 Rettighetshaver:BERGEN KOMMUNE  
Org.nr: 964338531
Rettighetshaver:BERGEN TOMTESELSKAP AS

Fordeler ved å kjøpe nybygg

Det er mange fordeler for den som kjøper ny bolig.
For mange er det fristende å starte med blanke ark i en helt ny bolig, og det kan være mange fordeler ved å kjøpe nybygg. En av disse er at du får god tid til salg av egen bolig og forberedelse av flytteprosessen.

Lavere omkostninger og høy trygghet
Kjøpere av nybygg har ekstra trygghet gjennom at salget reguleres av Bustadoppføringslova, der utsteder selger garantier som varer i 5 år etter overtakelse. Vanligvis er det lavere omkostninger ved kjøp av prosjekterte boliger, da man kun betaler dokumentavgift av andel tomteverdi.

Lavere driftskostnader/fellesutgifter
Ved kjøp av ny bolig er det gjerne mindre vedlikehold. Du sparer penger på oppussing og det er strenge krav til isolasjon og høy energieffektivitet. Boligene blir oppført etter de nyeste byggestandarder og tekniske krav både til inneklima, isolasjon og miljø.

Fast pris gir forutsigbarhet
Ofte er prisene faste og du vet på forhånd hva boligen koster. Forutsigbarhet i kjøpsprosessen er noe mange setter stor pris på.

Du bestemmer!
Vil du være med på utformingen av leilighetens kvaliteter? Bustadoppføringsloven gir kjøperen rett til å påvirke leveransen av løsninger ut fra gitte forutsetninger. Dette avklares sammen med entreprenør etter at byggestart er vedtatt.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

Fra kr. 2 990 000,- til kr. 4.990 000,-. pluss omkostninger.
Omkostninger:
Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi, som utgjør kr 340.000,- per enhet. Tomteverdien, som danner grunnlaget for beregning av dokumentavgiften, er totalt satt til kr. 5.440.000,-
Tinglysing av skjøte: kr 585,-
Pantattest: kr 199,-
Evt. tinglysingsgebyr: kr 585,- pr. pantedokument (v/belåning)
Totale omkostninger: kr. 9.869,50,- inkl. mva.

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Totalt kroner 50.000,- pr enhet.

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Avbestillingsgebyr

Kjøp etter bustadoppføringslova innebærer en avbestillingsrett for kjøper. Dersom denne retten benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Avbestillingsgebyr reguleres etter bustadoppføringslova §54.

Garantier

Det stilles garantier i henhold til Bustadoppføringslovas bestemmelser.
Selger har tatt forbehold om  igangsettingstillatelse / salg av 30% av prosjektet. Garanti etter § 12 stilles ved bortfall av forbehold, men senest ved igangsettelse av byggearbeidene.

Garantien skal være pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering av boligene til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd/delinnbetaling/sluttoppgjør før hjemmelsovergang.

Videresalg av kontraktsposisjon

Kjøper kan ikke uten selgers skriftlige samtykke transportere kjøpekontrakten eller selge boligen videre før hjemmel er overført. Ny kjøper vil være bundet av eventuelle bestillinger av tilvalg.
Ved videresalg av kontraktsposisjon påløper transportgebyr på kr 50.000,-

Tilvalg

Adgang til tilvalg eller endringer begrenset opp til 15% av kontraktsverdien ihht. Bustadoppføringslova §9. Slike tilvalg leveres mot pristillegg.
Tilvalg må bestilles ift. oppsatt produksjon, og mulighetene begrenses etter hvert som produksjonen igangsettes. Det vil bli satt opp egne tilvalgsmøter for kjøperne. Alle tilvalgsavtaler avtalefestes direkte mellom kjøper og entreprenør/ underleverandør.
Prosjektets gjennomføring og offentlige tillatelser gir begrensninger i hvilke valg av tekniske løsninger og materialer som er mulig. Dette begrenser hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom arbeider kan bestilles. Eksempler på tilvalg som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp mv. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før hjemmelsovergang, skal det stilles §47 garanti ihht bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Ved overtakelse skal det foreligge midlertidig brukstillatelse. Selger er ansvarlig for å innhente ferdigattest, men kjøper er innforstått med at denne normalt ikke foreligger før etter overtakelse. Kjøper er gjort uttrykkelig kjent med og aksepterer at boligen vil kunne bli klar for overtakelse før det totale prosjektet, herunder hele eller deler av fellesarealet utomhus, kan ferdigstilles. Dette innebærer at kjøper vil kunne få rett og plikt til å overta boligen før det foreligger ferdigattest og at selger kan måtte søke om midlertidig brukstillatelse/ dispensasjon om krav til ferdigattest ved overtakelse. Dersom kjøper overtar boligen på midlertidig brukstillatelse har selger krav på oppgjør i henhold til kjøpskontrakten, mot at det holdes tilbake et beløp som sikkerhet for at ferdigattesten blir gitt. Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når utomhus ferdigstilles.

Arealangivelser

Prislister er angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger og vegger mot andre bruksenheter. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for sjakter og boder. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Budgivning

Faste priser. Se egne dokumenter for prisliste og kjøpsbekreftelse. Selger/megler kan fritt endre prisliste uten varsel. Det er til en hver tid den siste versjonen som er gjeldene.

Lovgrunnlag

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Ved salg til aksjeselskap legges Avhendingslovens bestemmelser til grunn.

Oppdragsnummer

95-20-9000

Internett

www.eie.no

Les mer
Boliger i prosjektet

Boliger i prosjektet

58 112
2 990 000 4 990 000
Bygg A - leilighet 101 Soverom: 1 P-rom: 58 Etasje: - Totalpris: 2 999 869,-
Bygg A - leilighet 101

Storrinden

Bygg A - leilighet 101

Leilighet Bygg A - leilighet 101

Pris

2 990 000,-

Fellesutgifter

300,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg A - leilighet 102 Soverom: 1 P-rom: 58 Etasje: - Totalpris: 2 999 869,-
Bygg A - leilighet 102

Storrinden

Bygg A - leilighet 102

Bygg A - leilighet 102

Pris

2 990 000,-

Fellesutgifter

300,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg B - leilighet 101 Soverom: 1 P-rom: 58 Etasje: - Totalpris: 2 999 869,-
Bygg B - leilighet 101

Storrinden

Bygg B - leilighet 101

Bygg B - leilighet 101

Pris

2 990 000,-

Fellesutgifter

300,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg B - leilighet 102 Soverom: 1 P-rom: 58 Etasje: - Totalpris: 2 999 869,-
Bygg B - leilighet 102

Storrinden

Bygg B - leilighet 102

Bygg B - leilighet 102

Pris

2 990 000,-

Fellesutgifter

300,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg C - leilighet 101 Soverom: 2 P-rom: 65 Etasje: - Totalpris: 2 999 869,-
Bygg C - leilighet 101

Storrinden

Bygg C - leilighet 101

Bygg C - leilighet 101

Pris

2 990 000,-

Fellesutgifter

300,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg C - leilighet 102 Soverom: 2 P-rom: 65 Etasje: - Totalpris: 3 099 869,-
Bygg C - leilighet 102

Storrinden

Bygg C - leilighet 102

Bygg C - leilighet 102

Pris

3 090 000,-

Fellesutgifter

300,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg D - leilighet 101 Soverom: 2 P-rom: 65 Etasje: - Totalpris: 3 099 869,-
Bygg D - leilighet 101

Storrinden

Bygg D - leilighet 101

Bygg D - leilighet 101

Pris

3 090 000,-

Fellesutgifter

300,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg D - leilighet 102 Soverom: 2 P-rom: 65 Etasje: - Totalpris: 2 999 869,-
Bygg D - leilighet 102

Storrinden

Bygg D - leilighet 102

Bygg D - leilighet 102

Pris

2 990 000,-

Fellesutgifter

300,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg A - leilighet 201 Soverom: 3 P-rom: 112 Etasje: - Totalpris: 4 799 869,-
Bygg A - leilighet 201

Storrinden

Bygg A - leilighet 201

Bygg A - leilighet 201

Pris

4 790 000,-

Fellesutgifter

600,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg A - leilighet 202 Soverom: 3 P-rom: 112 Etasje: - Totalpris: 4 799 869,-
Bygg A - leilighet 202

Storrinden

Bygg A - leilighet 202

Bygg A - leilighet 202

Pris

4 790 000,-

Fellesutgifter

600,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg B - leilighet 201 Soverom: 3 P-rom: 112 Etasje: - Totalpris: 4 799 869,-
Bygg B - leilighet 201

Storrinden

Bygg B - leilighet 201

Bygg B - leilighet 201

Pris

4 790 000,-

Fellesutgifter

600,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg B - leilighet 202 Soverom: 3 P-rom: 112 Etasje: - Totalpris: SOLGT
Bygg B - leilighet 202

Storrinden

Bygg B - leilighet 202

Bygg B - leilighet 202

Pris

SOLGT

Fellesutgifter

600,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg C - leilighet 201 Soverom: 3 P-rom: 112 Etasje: - Totalpris: 4 799 869,-
Bygg C - leilighet 201

Storrinden

Bygg C - leilighet 201

Bygg C - leilighet 201

Pris

4 790 000,-

Fellesutgifter

600,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg C - leilighet 202 Soverom: 3 P-rom: 112 Etasje: - Totalpris: 4 999 869,-
Bygg C - leilighet 202

Storrinden

Bygg C - leilighet 202

Bygg C - leilighet 202

Pris

4 990 000,-

Fellesutgifter

600,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg D - leilighet 201 Soverom: 3 P-rom: 112 Etasje: - Totalpris: 4 899 869,-
Bygg D - leilighet 201

Storrinden

Bygg D - leilighet 201

Bygg D - leilighet 201

Pris

4 890 000,-

Fellesutgifter

600,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Bygg D - leilighet 202 Soverom: 3 P-rom: 112 Etasje: - Totalpris: 4 799 869,-
Bygg D - leilighet 202

Storrinden

Bygg D - leilighet 202

Leilighet Bygg D - leilighet 202

Pris

4 790 000,-

Fellesutgifter

600,-

Omkostninger

9 869,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Meld interesse for denne boligen


Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt