Til alle prosjekter

Rådal

Sætervegen 33A

Skjold | Fire romslige boliger i sentralt og attraktivt område. Populært for barnefamilier.

Sætervegen 33a er et prosjekt bestående av to to mannsboliger. Boligene leveres av ABC Hus som er lokalisert på Straume. Her får du en lokal husleverandør som har levert hundrevis av boliger i Bergen og omegn. Du kan med andre ord forvente et gjennomtenkt hus, hvor planløsningen er nøye gjennomtenkt, og hvor husenes beliggenhet i terrenget er tilpasset for mest mulig sol og utsikt. Boligene leveres blant annet med vaskerom, som en god del utbyggere ikke bygger, men som er uvurderlig fo... Les mer

Del på:
Adresse

Sætervegen 33A, 5236 Rådal

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Eierseksjon

Prisantydning

Fra 6 290 000,- til 6 640 000,-

Antall soverom

3 til 3

Areal

0 kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Beskrivelse

Sætervegen 33a er et prosjekt bestående av to to mannsboliger. Boligene leveres av ABC Hus som er lokalisert på Straume. Her får du en lokal husleverandør som har levert hundrevis av boliger i Bergen og omegn. Du kan med andre ord forvente et gjennomtenkt hus, hvor planløsningen er nøye gjennomtenkt, og hvor husenes beliggenhet i terrenget er tilpasset for mest mulig sol og utsikt.

Boligene leveres blant annet med vaskerom, som en god del utbyggere ikke bygger, men som er uvurderlig for familier med mye klesvask. Samtlige boliger vil også få egne grøntarealer med ferdigplen. For øvrig vil utvendige gangstier og parkeringsarealer gruses. Det er også godt tilrettelagt for å kunne montere elbil-lader

Hovedoppdragsnummer

81-20-9006

Eiendom

Sætervegen 33A, 5236, Rådal

Matrikkel

Gnr. 40 bnr. 665 i Bergen kommune

Eierform

Eierseksjon

Ferdigstillelse

Det må selges 2 boliger før byggestart. Det er deretter estimert total byggetid på 9 måneder. Dette er et foreløpig estimat, og kan avvikes. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser.

Ferdigstillelsesfristen forlenges med 21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme gjelder om den berøres av påskeferien. Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt utføres arbeid i en ferie.

Ansvarlig megler

Daglig leder / Megler MNEF / Fagansvarlig / Jurist Kim Rene Henne

Selger/Utbygger

Strand Larsen Eiendom AS v. Pål Strand Larsen

Hjemmelshaver

Strand Larsen Eiendom AS v. Pål Strand Larsen

Priser fra - til

Priser fra 6 490 000 - til 6 690 000

Arealer

Bruksareal: 137 kvm

Fellesutgifter

Det er ikke fast satt felleskostnader, men det må påregnes noen faste kostnader tilknyttet vedlikehold av fellesareal, strøm på fellesareal og eventuelt felles forsikring dersom sameiet tegner dette.

Energimerke

Utbygger estimerer at boligene vil få energimerking B eller C.

Beliggenhet

Boligene ligger i et veletablert og populært område med rolige og barnevennlige omgivelser. I tillegg er dette nesten i enden av en blindgate, som gjør at det er lite trafikk forbi eiendommen. Nabolaget er et etablert og frodig villastrøk med mye hageareal og gode naboforhold. Boligområdet er tilbaketrukket med et fredelig preg, samtidig som det er kort avstand til barnehager, skole, servicetilbud og rekreasjonsmuligheter. Blant annet kan vi nevne kort vei til Apeltun skole.

Er man glad i å bevege seg er det flotte turområder på Smøråsfjellet og i Hordnesskogen som er en kort kjøretur unna. Koselige spaserturer i området kan også anbefales. For de som driver med idrett er det stort aktivitetstilbud i umiddelbar nærhet. Apeltun kan tilby lagidrett til alle aldre, med blant annet fotballbane og idrettshall. For de som liker innendørs trening finner man EVO Nordås og Sats på Nesttun som nærmeste treningssenter.

Dersom du ønsker å benytte deg av kollektivtransport er det bussholdeplass i nærheten av boligen. Nærmeste bybanestopp finner du på Skjold som er ca. 800m unna. Det er god tilknytning til offentlig transport med enkel reisevei mot sentrum og Lagunen. Flesland ligger ca. 10 minutter unna med bil.

Fra boligen er det kort vei til Lagunen storsenter med alt av fasiliteter og servicetilbud. Her kan det nevnes at det er mange butikker, apotek, legekontor, vinmonopol, kino, restauranter og mer.

Området er med andre ord sentralt selv om det har en tilbaketrukken beliggenhet. Her kan du faktisk våkne til stillhet, kun forstyrret av fuglekvitring, men likevel komme deg til det meste du trenger i hverdagen, på relativt kort tid. Uansett om du bor alene, i par eller med en hel familie, så burde S33a kunne innfri de fleste forventninger til beliggenhet.

Tomt

Fellestomt, 1418 m²

Boligene seksjoneres, og vil ha felles eiet tomt.
Utomhusarealene vil bli opparbeidet med utgangspunkt i utomhusplan. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer med hensyn til utforming og materialvalg. For ytterligere informasjon, se vedlagt leveransebeskrivelse og utomhusplan.

Fullførelsen av utomhusarbeider er avhengig av årstid og værforhold. Derfor gjøres kjøper oppmerksom på at dette vil kunne bli ferdigstilt og overtakelsesforretning for disse avholdt etter overtakelse av boligen. Det må påregnes byggeaktivitet og anleggsvirksomhet frem til arbeider er fullført.

Formuesverdi

Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).

Parkering

Det er avsatt to parkeringsplasser til hver bolig. Parkering utover dette skjer i gaten etter gjeldende bestemmelser.

Vei / Vann / Kloakk

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk. For private fellesledninger er det solidarisk vedlikeholdsplikt. Offentlig vei via privat stikkvei (med tinglyst veirett).

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning

Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringskart med bestemmelser kan besiktiges hos megler/selger.

For ytterligere informasjon om hva området er regulert til med mer, så er planstatus mottatt fra Bergen kommune, tilgjengelig for gjennomsyn på meglers kontor.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

Omkostninger:
Dokumentavgift: 2,5 % av tomteverdi, som utgjør kr 23 657,- per enhet. Tomteverdien, som danner grunnlaget
for beregning av dokumentavgiften, er per enhet satt til kr. 946 250,-
Tinglysing av skjøte: kr 525,-
Pantattest: kr 199,-
Evt. tinglysingsgebyr: kr 525,- pr. pantedokument (v/belåning)
Totale omkostninger: kr. 24 906,- inkl. mva.
Selger står fritt til å gjøre endringer i utsalgspris på usolgte boliger.

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Avtalen med selger er basert på en fast pris pr. enhet med følgende avtalt honorar:
fastpris: kr. 45.000,- per enhet. Tilrettelegging kr. 8.000,-. Oppgjørsgebyr kr. 6.000,-

Oppdragsnummer

81-20-9006

Internett

www.eie.no

Les mer
Boliger i prosjektet

Boliger i prosjektet

0 0
6 290 000 6 640 000
101 Soverom: 3 P-rom: 0 Totalpris: 6 665 019,-
HUS A

Sætervegen 33A

HUS A

Hus A

Pris

6 640 000,-

Omkostninger

25 019,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

102 Soverom: 3 P-rom: 0 Totalpris: 6 625 019,-
HUS B

Sætervegen 33A

HUS B

Hus B

Pris

6 600 000,-

Omkostninger

25 019,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

103 Soverom: 3 P-rom: 0 Totalpris: 6 315 019,-
HUS C

Sætervegen 33A

HUS C

Hus C

Pris

6 290 000,-

Omkostninger

25 019,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

104 Soverom: 3 P-rom: 0 Totalpris: 6 625 019,-
HUS D

Sætervegen 33A

HUS D

Hus D

Pris

6 600 000,-

Omkostninger

25 019,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Meld interesse for denne boligen


Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Kontakt oss


Meglere

Daglig leder / Megler MNEF / Fagansvarlig / Jurist

Kim Rene Henne

92 43 57 46 krh@eie.no