Til alle prosjekter

Kongsvinger

Rådhusgaden

Topp moderne byleiligheter i Rådhusgaden - En del av Haugekvartalet - 11 LEILIGHETER ALLEREDE SOLGT!

Leilighetene vil være den perfekte løsningen for deg som ennå ikke har behov for en toetasjes villa, men som heller vil bo for deg selv i en komfortabel byleilighet. Frem til nå har leilighetsmarkedet i Kongsvinger stort sett bestått av gamle blokkleiligheter i utkanten av sentrum. Med Rådhusgaden vil markedet endres fullstendig. Til en overkommelig pris kan du nå kjøpe en topp moderne leilighet med smarte løsninger og plass til akkurat det du trenger - midt i byen. Ingen budrunde eller... Les mer

Del på:
Adresse

Rådhusgaden, 2212 Kongsvinger

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Prisantydning

Fra 1 750 000,- til 1 850 000,-

Antall soverom

1 til 1

Areal

Fra 35kvm til 35kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Beskrivelse

Leilighetene vil være den perfekte løsningen for deg som ennå ikke har behov for en toetasjes villa, men som heller vil bo for deg selv i en komfortabel byleilighet. Frem til nå har leilighetsmarkedet i Kongsvinger stort sett bestått av gamle blokkleiligheter i utkanten av sentrum. Med Rådhusgaden vil markedet endres fullstendig. Til en overkommelig pris kan du nå kjøpe en topp moderne leilighet med smarte løsninger og plass til akkurat det du trenger - midt i byen. Ingen budrunde eller forkjøpsrett!

Leilighetsprosjektet "Rådhusgaden" er en del av en større utbygging i "Haugekvartalet".
Rådhusgaden vil bestå av et bygg med næringslokaler i 1.etasje og leiligheter i påfølgende 3 etasjer. Det er planlagt 33 leiligheter for salg i dette prosjektet med henholdsvis 11 pr. etasje. Det vil bli etablert parkeringsplasser og boder i kvartalets felles parkeringskjeller. Det vises til leveransebeskrivelse som er en del av prospektet. Fellesarealer leveres ferdig opparbeidet og beplantet i henhold til utomhusplan.

WHAT`S IN IT FOR ME?
[perfektstartpådagen
Ingenting slår følelsen av å våkne i din helt egen bolig. Med byleilighet i Rådhusgaden får du en komfortabel, moderne bolig med lave driftskostnader.

[arealsmart
Du trenger ikke et palass for å leve komfortabelt. Hvis boligen din er smart tegnet, med romløsninger som tar i bruk hver kvadratmeter, vil 35 kvadratmeter oppleves som mer enn romslig nok.

[midt i byen
Hvis du liker tanken på kort vei til butikker, spisesteder, treningssentre, kino, skoler, park og turløyper, kan Rådhusgaden være perfekt for deg. Kongsvinger sentrum er ikke Manhattan, men byen pulserer litt raskere for hver eneste dag. Vi er helt sikre på at beboerne i Rådhusgaden vil gjøre byen enda litt mer levende.

[smartinvestering
Liker du tanken på at boligen din stiger i verdi, uten at du gjør noe annet enn å bo mens tiden går?
Ingen kan spå sikkert om fremtiden, men Rådhusgaden ligger i alle fall midt i den delen av byen som er blinket ut for vekst og forandring. Politikerne har vedtatt at nye butikker, spisesteder og andre publikumsrettede funksjoner skal legges til området mellom gamlebrua, Kongssenteret og sykehuset. En slik utvikling vil alle som eier en leilighet i området tjene på.

BELIGGENHET
Rådhusgaden ligger midt i hjertet av Kongsvinger sentrum. Her finner du alt du trenger av butikker, spisesteder, fritidsfornøyelser, skoler og offentlige tjenester rett utenfor hjemmet ditt.

Ser du for deg en hverdag med tid til venner, uteliv, kinobesøk, fotballkamper, trening og alt annet som er gøy?
Du velger selv hvordan du vil bruke tiden din, men med byleilighet i Rådhusgaden har vi lagt alt til rette for at du skal slippe å kaste bort tid og penger på lange gåturer, taxiturer eller kjedsomhet. Du tar bare heisen ned, og vips så har du alt i nærheten. Sykkelen din står trygt parkert i sykkelrommet i første etasje, og bilen din står tørt og varmt i p-kjelleren. Innenfor et langt steinkast finner du blant annet kjøpesenter, restauranter, puber, kino, butikker, banker, treningssentre, sykehus, bibliotek og jernbanestasjon med timesavganger til storbyen. Føler du for en deilig løpetur, ligger strandpromenaden klar med belysning og usjenert gangsti langs Glomma.

Leilighetene i Rådhusgaden ligger sentralt plassert i området som politikerne i Kongsvinger har blinket ut for vekst og utbygging de neste årene. Om byen skal vokse videre, er det god grunn til å tro at eiendommer i dette området vil være attraktive investeringsobjekter.

LEVERANSEBESKRIVELSE/STANDARD
Topp moderne byleiligheter midt i sentrum med smart planløsning og plass til alt du trenger.
Her får du blant annet:
- Høyglanset kjøkken med alle hvitevarer.
- Flislagt bad med høyglans innredning, dusj med glassvegger, vegghengt wc med softclosing.
- Vannbåren gulvvarme og sunt inneklima.
- Det leveres 2 meter bredde med garderobeskap på soverom. I gang leveres det skyvedørsgarderobe. Det leveres 1 stk sportsbod per bolig.
- Énstavs eikeparkett på alle gulv.
- Det vil bli bygget heis med direkte adkomst til alle leilighetsplan, både fra garasjeanlegg og bakkeplan.
- Egen sykkelparkering.
- Porttelefon med kamera.

Selger har utarbeidet leveransebeskrivelse som gir en utfyllende beskrivelse av de viktigste bestanddelene og funksjonene for prosjektet.
Last ned prospektet og få utfyllende informasjon.

FASTE LØPENDE KOSTNADER
Felleskostnader, strøm etter forbruk, vann og avløp etter forbruk, fjernvarme etter forbruk, eiendomsskatt, og innboforsikring. Forbruksstrøm for eventuelt lading av elbil i garasjeanlegget vil også komme i tillegg.
Listen er ikke uttømmende.

FELLESKOSTNADER
Størrelsen på felleskostnadene er ikke fastsatt, men stipulert til kr 1 036,- i måneden pr leilighet. Et foreløpig budsjett for sameiet er utarbeidet av forretningsfører. Felleskostnader skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter slik som kommunale avgifter, renhold av fellesarealer, TV og internett, forsikring, forretningsførsel, vedlikehold m.m., men avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer. Endelig driftsbudsjett fastsettes på sameiermøtet.

KOMMUNALE AVGIFTER
Kommunale avgifter med unntak av eiendomsskatt og vann/avløp er inkludert i stipulerte felleskostnader.

GARASJE/PARKERING
Det etableres felles parkeringskjeller for Haugekvartalet som vil bestå av 75 parkeringsplasser fordelt på to plan. 4 av parkeringsplassene er HC-plasser. Hver leilighet vil få mulighet til å kjøpe parkeringsplass/bruksrett til parkeringsplass. Det vil også bli mulighet for å leie parkeringsplass. For de som velger å kjøpe egen p-plass i kjelleren vil denne være tilrettelagt for elbillader. Elbillader må bestilles som tilvalg. Det vil bli etablert sykkelparkering på felles uteareal, samt innvendig låsbar sykkelparkering for beboerne i direkte tilknytning til heisanlegg og bakkeplan.

SAMEIET
Sameiet er planlagt å bestå av 33 leiligheter for salg og flere næringsseksjoner. Det tas forbehold om endelig antall seksjoner.
Kongsvinger og omegn boligbyggerlag vil bli oppnevnt som forretningsfører for sameiet.

FERDIGSTILLELSE/OVERTAKELSE
Antatt overtagelse er 2. kvartal 2021. Dette under forutsetning av byggestart 4. kvartal 2019. Ved senere byggestart endres overtagelsestidspunkt tilsvarende. Med byggestart menes fra det tidspunkt byggearbeidene faktisk igangsettes. Gravearbeider i grunnen er ikke å anse som byggearbeid.
Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at anslaget vedrørende overtagelsestidspunkt ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse i forhold til Bustadoppføringslova § 10. Anslaget er kun et estimat, og endelig overtagelsesdato vil bl.a. avhenge av kommunal behandling, inngåelse av en for selger tilfredsstillende entreprisekontrakt, byggelånsavtale, avtale om grunnerverv, samt fremdrift i prosjekt- og byggearbeid. (les også forbehold i denne salgsoppgave).

Kjøper må være innforstått med den usikkerhet som foreligger med hensyn til fremdrift og overtagelse, og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte overtagelsestidspunkt som avtalt frist for ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse estimatene vil således ikke kunne danne grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning.

Før selger beslutter igangsettelse av prosjektet, tar selger forbehold om:
Byggestart er avhengig av at styret i selskapet vedtar byggestart. Dette kan avhenge av oppnåelse av et tilfredsstillende forhåndssalg på 60 % av prosjektets totale verdi, oppnåelse for selger av en tilfredsstillende finansiering, oppnåelse for selger av en tilfredsstillende avtale med
entreprenør og at igangsettingstillatelse blir gitt.

Ved frafall av selgers forbehold, vil siste frist for overtagelse bli meddelt skriftlig innenfor tidsrommet på en måned. Endelig overtagelsesdato meddeles skriftlig ca. 4 uker før overtagelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtagelsesdato. Denne bestemmelse medfører ingen innskrenkning i kjøpers rettigheter iht. bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtagelse skjer inntil 4 måneder tidligere enn månedsintervallet selger meddelte som siste frist.

Selger skal innen rimelig tid varsle kjøper dersom det oppstår forhold som vil medføre en forsinkelse på utførelsen. Selger har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene nevnt i bustadoppføringslova §11 er oppfylt.

BETALINGSBETINGELSER
Det forutsettes at kr. 50 000,- innbetales som forskudd ved kontraktsinngåelse. Beløpet må være fri kapital. Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til §47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst forutsatt at det overstiger et 1/2 R. Restkjøpesummen, eventuelt tilvalgkostnader og omkostninger betales til meglers klientkonto senest 2 dager før overtakelse. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kunne skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp jf. Bustadoppføringslova §47.

Forsinkes forskuddsbetaling med mer enn 21 dager, eller restkjøpesummen med 30 dager, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Selger vil holde kjøper ansvarlig for selgers eventuelle økonomiske tap som følge av kjøpers mislighold. Selger har rett til dekning av sitt tilgodehavende i kjøpers innbetalte delinnbetaling. Herunder også for renter og andre omkostninger, som påløper på grunn av kjøpers mislighold.

LOVVERKET
Kjøpet reguleres av bustadoppføringslova 13.juni 1997 nr. 43, i tilfeller der selger er profesjonell og kjøper er forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper har krav på garantier etter bustadoppføringslova §12 og §47. Selger plikter å stille garanti etter bustadoppføringslova §12 når selgers forbehold er bortfalt, og senest før faktisk oppstart av byggearbeidene.
I tilfeller hvor kjøper er profesjonell iht. Bustadoppføringslova, dvs gjør kjøpet som ledd i næringsvirksomhet kan selger kreve at avtalen reguleres etter avhendingslova.

Priser fra - til

Priser fra 1 750 000 - til 2 050 000

Omkostninger: 2 346kr

Totalpris: 1 752 346 - 2 052 346kr

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

1 750 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 199,50 (Panteattest kjøper) 1 094,- (Dokumentavgift av andel tomteverdi) 2 343,50 (Omkostninger totalt) 1 752 343,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Ved kjøp av parkeringsplass tas det forbehold om at det kan påløpe dokumentavgift av kjøpesum for p-plass, samt tinglysingsgebyr kr. 525,-. Dette avhenger av organiseringen av garasjeanlegget.

Det tas forbehold om endringer av omkostningsbeløpene som følge av endringer i de offentlige gebyrene eller av tomteverdien før overtakelsen. Den eventuelle merutgift som følge av forhøyede gebyrer vil bli belastet kjøper.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag (Betales av selger):
Snitt på kr. 35 760,- + mva per solgte enhet.
Oppgjørshonorar per enhet:  Kr. 3740 + mva.
I tillegg tilretteleggingsgebyr (engangssum): 30 000,-

Oppdragsnummer

79-19-9011

Internett

www.eie.no

Utbygger

KB Gruppen Eiendom AS

Finn.no: Prosjektets beskrivelse

Rådhusgaden

Les mer
Boliger i prosjektet

Boliger i prosjektet

35 35
1 750 000 1 850 000
Rådhusgaden leil. 407 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 4 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 407

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 407

Rådhusgaden leil. 407

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 408 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 4 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 408

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 408

Rådhusgaden leil. 408

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 409 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 4 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 409

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 409

Rådhusgaden leil. 409

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 410 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 4 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 410

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 410

Rådhusgaden leil. 410

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 411 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 4 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 411

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 411

Rådhusgaden leil. 411

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 412 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 4 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 412

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 412

Rådhusgaden leil. 412

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 302 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 3 Totalpris: SOLGT
Rådhusgaden leil. 302

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 302

Rådhusgaden leil. 302

Pris

SOLGT

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 304 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 3 Totalpris: SOLGT
Rådhusgaden leil. 304

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 304

Rådhusgaden leil. 304

Pris

SOLGT

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 305 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 3 Totalpris: SOLGT
Rådhusgaden leil. 305

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 305

Rådhusgaden leil. 305

Pris

SOLGT

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 307 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 3 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 307

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 307

Rådhusgaden leil. 307

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 308 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 3 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 308

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 308

Rådhusgaden leil. 308

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 309 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 3 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 309

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 309

Rådhusgaden leil. 309

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 310 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 3 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 310

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 310

Rådhusgaden leil. 310

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 311 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 3 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 311

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 311

Rådhusgaden leil. 311

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 312 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 3 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 312

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 312

Rådhusgaden leil. 312

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 202 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 2 Totalpris: 1 850 000,-
Rådhusgaden leil. 202

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 202

Rådhusgaden leil. 202

Pris

1 850 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 203 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 2 Totalpris: 1 850 000,-
Rådhusgaden leil. 203

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 203

Rådhusgaden leil. 203

Pris

1 850 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

47 500,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 204 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 2 Totalpris: 1 850 000,-
Rådhusgaden leil. 204

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 204

Rådhusgaden leil. 204

Pris

1 850 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 205 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 2 Totalpris: 1 850 000,-
Rådhusgaden leil. 205

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 205

Rådhusgaden leil. 205

Pris

1 850 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 207 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 2 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 207

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 207

Rådhusgaden leil. 207

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 208 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 2 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 208

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 208

Rådhusgaden leil. 208

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 209 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 2 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 209

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 209

Rådhusgaden leil. 209

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 210 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 2 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 210

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 210

Rådhusgaden leil. 210

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 211 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 2 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 211

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 211

Rådhusgaden leil. 211

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Rådhusgaden leil. 212 Soverom: 1 P-rom: 35 Etasje: 2 Totalpris: 1 750 000,-
Rådhusgaden leil. 212

Rådhusgaden

Rådhusgaden leil. 212

Rådhusgaden leil. 212

Pris

1 750 000,-

Fellesutgifter

1 036,-

Omkostninger

2 344,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Meld interesse for denne boligen


Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Meglere

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

Jo Heiki Støve

91 86 26 84 jhs@eie.no

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF / Partner

Amelia Åsengen

45 51 32 20 amas@eie.no