Til alle prosjekter

Ski

Oppegårdveien 8

Tomannsbolig med spennende arkitektur og planløsning - Gangavstand til skole, barnehager, Ski stasjon og sentrum.

Eie eiendomsmegling ved Rune Ørndal har gleden av å presentere Oppegårdveien 8. I Oppegårdveien 8 skal det føres opp en tomannsbolig fra Losholt AS. Boligene leveres med spennende arkitektur og har en omfattende leveranse. Boligene består av: Første etasje: Entré, tre soverom, tv-krok, vaskerom og bad. Andre etasje: Stue, kjøkken, soverom med privat bad og walk-in closet. Garasje, carport og utvendig bod. Bruksarealet på 189 kvm er inklusive garasje (17,1 kvm), ca... Les mer

Del på:
Adresse

Oppegårdveien 8, 1423 Ski

Boligtype

Tomannsbolig

Eierform

Selveier

Prisantydning

Fra 9 000 000,- til 9 000 000,-

Antall soverom

4 til 4

Areal

0 kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Beskrivelse

Eie eiendomsmegling ved Rune Ørndal har gleden av å presentere Oppegårdveien 8.

I Oppegårdveien 8 skal det føres opp en tomannsbolig fra Losholt AS. Boligene leveres med spennende arkitektur og har en omfattende leveranse. Boligene består av:

Første etasje: Entré, tre soverom, tv-krok, vaskerom og bad.
Andre etasje: Stue, kjøkken, soverom med privat bad og walk-in closet.
Garasje, carport og utvendig bod. Bruksarealet på 189 kvm er inklusive garasje (17,1 kvm), carport (16,1 kvm) og utvendig bod (5,3 kvm).

Kort fortalt:

- Smarthussystem m/styring av dør, lys, varme etc.
- Terrassebord oppe og nede er type royalimpregnert
- Fliser i entré
- Fliser på bad (gulv og vegger)
- Fliser på vaskerom (gulv og vegger)
- Peis m/stålpipe
- Skyvedør fra TV stue ut mot hage
- Varmekabler i hele 1 etasje m/termostater i alle rom
- Romslig uteområde
- En garasjeplass og en carportplass medfølger
- Innvendig trapp med tette trinn
- Gangavstand til "alt"

Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av tomannsboligen.

Selger har godkjent salgsoppgaven 06.06.2020

Hovedoppdragsnummer

84-20-9008

Eiendom

Oppegårdveien 8, 1423, Ski

Matrikkel

Gnr. 129 bnr. 246 i Nordre Follo kommune

Eierform

Selveier

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse Q2/Q3 2021.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler MNEF Rune Ørndal

Selger/Utbygger

Emma Eiendom AS

Hjemmelshaver

Emma Eiendom AS

Priser fra - til

Priser fra 9 000 000 - til 9 000 000

Arealer

Bruksareal: 189 kvm

Eiendomsskatt

Det er pr. dags dato ikke eiendomsskatt i Nordre Follo kommune.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i et rolig og barnevennlig område på Hebekk med nærhet til det du vil trenge i hverdagen.

Hebekk skole ligger ca. 4 minutter i gangavstand fra boligen noe som legger til rette for en kort og trygg skolevei. Det er også flere barnehager i nærområdet.

Ski er regionssenteret i Follo. Det bor ca. 120 000 mennesker i Follo som gjør at tilbudene er mange og varierte. I Ski sentrum finner man foruten Ski Storsenter, flere offentlige kontorer og en rekke butikker og servicetilbud. Dette gjør Ski til et attraktivt handelsområde. Kinosenter og en rekke restauranter og kaféer er også med på å skape et flott bymiljø. Ski kommune ble kåret til landets beste oppvekstkommune i 2005. Kommunen har nesten 100% barnehagedekning og har for øvrig et meget godt og variert fritidstilbud til barn og unge.

Det er i underkant av 7 minutter å kjøre til badeplass ved Midtsjøvannet, og ca. 15 minutter å kjøre til Breivoll som har en flott badestrand langs Bunnefjorden. En liten biltur fra eiendommen ligger Tusenfryd, Norges største fornøyelsespark. For øvrig kan Ski kino og Rådhusteatret i Ski anbefales

Dagligvarehandelen kan gjøres på blant annet Coop Prix, Meny eller Rema 1000. Ønsker du ytterligere servicetilbud ligger eiendommen ca. 6 minutter gange unna Ski Storsenter. Senteret er et populært møtested med 145 butikker, restauranter, kino, bibliotek, bowling og legesenter m.m. Vinterbro Senter er også en attraktiv shoppingdestinasjon og ligger ca. 10 minutter unna med bil.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog. Nærmeste holdeplass er Oppegårdveien som ligger ca. 250 meter fra boligen. Det er ca. 4 minutters gange til Ski stasjon og toget tar deg inn til Oslo S på ca. 20 minutter. Follobanen med nytt dobbeltspor er planlagt ferdigstilt i 2022 og reduserer reisetiden til Oslo med tog til ca.11 min.

Tomt

Fellestomt, 1268 m2. Tomten blir levert planert og med sådd eller rullet gress.

Leveransebeskrivelse

Komplett leveransebeskrivelse ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Formuesverdi

Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).

Parkering

Det medfølger en garasjeplass og en carport.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

9 000 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 82 500,- (Dokumentavgift) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 83 869,50 (Omkostninger totalt) 9 083 869,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Oppgjørshonorar (Kr.11 000) Tilrettelegging (Kr.9 900) Tinglysning sikringspant selveier (Kr.585) Visningshonorar (Kr.2 500) Innhenting av grunnbok (Kr.808) Innhenting av offentlige opplysninger (Kr.3 390) Innhenting av servitutter (per stk) (Kr.172) Look (Kr.11 900) Markedspakke 1 (Kr.11 900) Meglerprovisjon (Kr.100 000) Totalt kr. (Kr.152 155)

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for påløpte timer, påløpte visninger, grunn og markedspakke samt utlegg.

Viktig informasjon

Boligene planlegges å være ferdig 9 måneder etter plate på mark. Dette gjelder ikke som en bindende frist for å ha boligen klar for overtagelse, herunder ikke grunnlag for å kreve dagmulkt.

Selger skal skriftlig varsle Kjøper om overtagelsemåned senest 4 måneder forut for overtagelse. Dette varselet gir kjøper anledning til å kreve dagbot/erstatning iht. bustadoppføringslova, dersom ferdigstillelse ikke skjer innenfor den varslede måneden.

Det avholdes forhåndsbefaring ca. 2-4 uker før overtagelse.

Endelig dato for overtagelse skal varsles med minst 30 dagers forutgående skriftlig varsel.

Selgeren kan kreve overtagelse inntil fire måneder før den avtalte fristen til å ha boligen klar til overtagelse. Selgeren skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet.

Selgeren skal innen rimelig tid varsle forbruker dersom det oppstår forhold som vil medføre at han blir forsinket med sin utførelse.

Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom vilkårene som nevnt i buofl. § 11 er oppfylt.

Selger tar forbehold om salg av 1 enhet før byggingen starter.

Oppdragsnummer

84-20-9008

Internett

www.eie.no

Les mer
Boliger i prosjektet

Boliger i prosjektet

0 0
9 000 000 9 000 000
1 Soverom: 4 P-rom: 0 Totalpris: 9 226 369,-
Oppegårdveien 8

Oppegårdveien 8

Oppegårdveien 8

Tomannsbolig Oppegårdveien 8

Pris

9 000 000,-

Omkostninger

226 369,-

Boligtype/Eierform

Selveier

2 Soverom: 4 P-rom: 0 Totalpris: 9 083 869,-
Oppegårdveien 8

Oppegårdveien 8

Oppegårdveien 8

Tomannsbolig Oppegårdveien 8

Pris

9 000 000,-

Omkostninger

83 869,-

Boligtype/Eierform

Selveier

Meld interesse for denne boligen


Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Meglere

Eiendomsmegler MNEF

Rune Ørndal

45 88 65 00 ro@eie.no