Til alle prosjekter

Valestrandsfossen

Åsen 8

Valestrand | Lekre leiligheter med høy standard, heis, fast garasjeplass og upåklagelig utsikt mot fjord og fjell.

Del på:
Adresse

Åsen 8, 5281 Valestrandsfossen

Boligtype

Leilighet

Eierform

Selveier

Prisantydning

Fra 2 550 000,- til 5 150 000,-

Antall soverom

1

Areal

Fra 58kvm til 111kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til salgoppgave med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet.

Hovedoppdragsnummer

81-20-9025

Eiendom

Åsen 8, 5281, Valestrandsfossen

Matrikkel

Gnr. 137 bnr. 200 i Osterøy kommune

Eierform

Selveier

Ferdigstillelse

Det må selges 5 enheter før byggestart. Det er deretter estimert total byggetid på 15 mnd, pluss tid til detaljprosjektering, offentlig godkjenning og søknad om igangsetting. Dette er et foreløpig estimat, og kan avvikes. Herunder vil overlevering senere enn dette tidspunkt ikke gi kjøper rett på dagmulkt eller andre misligholdsbeføyelser. Ferdigstillelse vil avhenge av tidspunkt for oppheving av forbehold.

Når selger har opphevet forbeholdene stilt i avtalen skal selger fastsette en overtagelsesperiode som ikke skal være lenger enn 3 måneder. Selger skal skriftlig varsle kjøper om når overtagelsesperioden begynner og slutter. Senest 4 uker før ferdigstillelse skal selger gi kjøper skriftlig melding om endelig overtagelsesdato. Den endelige datoen er bindende og dagmulktutløsende, og skal ligge innenfor angitt periode.

Selger skal innkalle til overtagelsesforretning etter bustadoppføringslova §15. Selger er ansvarlig for at det skrives protokoll fra overtagelse, i henhold til bilag i kontrakten.

Ansvarlig megler

Jr. Partner | Eiendomsmegler MNEF Helene K. Mathiesen

Hjemmelshaver

Oddvar Tveiten

Priser fra - til

Priser fra 2 550 000 - til 5 150 000

Arealer

Primærrom: 58 kvm - 123 kvm, Bruksareal: 65 kvm - 140 kvm

Fellesutgifter

Det vil bli opprettet et sameie for eiendommen. Det vil bli satt en sum for felleskostnader. Disse er ikke endelig fastsatt, men anslått til ca. kr. 20,-/kvm pr seksjon. Sameiet vil få egne vedtekter.

Kommunale avgifter

Det vil tilkomme kommunale avgifter, eiendomsskatt og renovasjon for hver enkelt bolig. Avgift er ikke fastsatt pr. dags dato da husene er prosjektert og ikke ferdigstilt. Bergen kommune vil fakturere i etterkant av ferdigstillelse av boligene.

Energimerke

Boligene vil energimerkes før overtagelse.

Beliggenhet

Prosjektet ligger fantastisk til like ved Valestrandsvågen i Osterøy kommune. Leilighetene vil få en solrik beliggenhet med nydelig utsikt over Valestrand, og mot fjord og fjell. Området rundt består av spredt bebyggelse med eneboliger og flermannsboliger. Bygget vil gå over fire etasjer med garasjeplasser i kjelleretasje - Herfra er det heis opp til alle etasjer. Leilighetene vil være av ulik størrelse og alle vil få tilhørende balkong.

Nærmeste butikk er Coop Extra som ligger i 10 minutters gange fra boligene. Her finner du også dagligvare, café, puber, gavebutikk og frisør. Ellers finner du Osterøy handlesenter i Lonevåg med både apotek, vinmonopol og post. Her finner du også treningssenter. Er du glad i å gå tur, er det mange turløyper i nærområdet. Her er det både fjellturer og turer i skog og mark. Det er også fiskemuligheter i sjø, elv og vann.

Du finner Valestrand og Reppen barnehage like i nærheten til den yngste. For de litt eldre barna ligger Valestrand skule i Valestrandsvegen 800 meter unna(1-7 klasse). Ved Valestrandsfossen er det også idrettsplass. Av ungdomsskoler ligger Danielsen Ungdomsskole 600 m unna, Osterøy ungdomsskole samt Osterøy videregående skole ligger i Lonevåg ca. 8 km unna.

Ellers tar det ca. 15 minutter med bil til Osterøybroen med fastlandsforbindelse til Bergen. Osterøybroen var nedbetalt i 2015, og er dermed gratis å passere. Ferjen fra fergekaien på Valestrand tar deg til Breistein på ca 10 minutter. Herfra er det hyppige avganger hele dagen. Det er et par minutters gange til nærmeste busstopp med hyppige avganger til Bergen og Arna.

Hjertelig velkommen til visning!

Tomt

Eiet tomt, 945 m²

Formuesverdi

Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).

Parkering

Det medfølger 1 stk garasjeplass tilhørende hver seksjon. EL-bil lader kan bestilles som tillegg.

Vei / Vann / Kloakk

Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vann og avløp via private stikk. For private fellesledninger er der normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt. Offentlig vei.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning

Tomten inngår i reguleringsplan for Fosslia bustad plan ID 12532016006.
Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Servitutter / Rettigheter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnbokblad.  For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Seksjonseiere får full råderett over egen seksjon.
Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. De vil være fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet som sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiers fellesforpliktelser for inntil 2G. I tillegg kan selger tinglyse bestemmelser vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene.

Kopi av grunnbok med servitutter tinglyst på eiendommen kan fremlegges av megler.
Disse er medtatt i standard kjøpekontrakt som er vedlegg til denne nøkkelinformasjonen.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen og utomhusarealer være forsikret av utbygger. Kjøper må selv besørge egen innbo- og løsøreforsikring. Byggforsikring vil besørges av sameiet, og dekkes av felleskostnadene. Selger er forpliktet til å holde eiendommen forsikret frem til hele prosjektet er ferdigstilt, dette innbefatter også utomhusarealer.

Utleie

Boligen vil i sin helhet kunne leies ut til boligformål.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Det vil bli opprettet et sameie for eiendommen. Det vil bli satt en sum for felleskostnader. Disse er ikke endelig fastsatt, men anslått til ca. kr 500,- pr. enhet. Sameiet vil få egne vedtekter.

Det gjøres oppmerksom på at sameiet har legalpanterett i boligen tilsvarende folketrygdens grunnbeløp for felleskostnader samt andre krav som skriver seg fra sameieforhold.

Sameiet er ikke tilknyttet sikkerhetsordning for tap på felleskostnader. Sameierne hefter for
felleskostnader etter sin sameiebrøk. Herav hefter man ikke for andre sameieres ubetalte
fellesutgifter, men man kan likviditetsmessig måtte legge ut for nødvendige kostnader som sameiet pådrar seg for å opprettholde forsvarlig drift. Slike utlegg vil i så fall være sikret ved 1. prioritetspant i slik bolig som tilhører den som ikke har betalt sin andel av fellesutgifter.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

2 550 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 1 369,50 (Omkostninger totalt) 2 551 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Selgers forbehold

Det er gitt rammetillatelse.
Det tas forbehold om igangsettingstillatelse.
Det tas forbehold om endelig godkjent seksjonering.

Samtlige tillatelser er tilgjengelig for gjennomsyn hos megler.

Oppdragsnummer

81-20-9025

Internett

www.eie.no

Les mer
Boliger i prosjektet

Boliger i prosjektet

58 111
2 550 000 5 150 000
Leilighet H0202 Soverom: 0 P-rom: 111 Etasje: - Totalpris: 5 160 739,-
Leilighet H0202

Åsen 8

Leilighet H0202

Leilighet H0202

Pris

5 150 000,-

Omkostninger

10 739,-

Boligtype/Eierform

Selveier

Leilighet H0104 Soverom: 0 P-rom: 74 Etasje: - Totalpris: 3 510 739,-
Leilighet H0104

Åsen 8

Leilighet H0104

Leilighet H0104

Pris

3 500 000,-

Omkostninger

10 739,-

Boligtype/Eierform

Selveier

Leilighet H0102 Soverom: 0 P-rom: 58 Etasje: - Totalpris: 2 560 739,-
Leilighet H0102

Åsen 8

Leilighet H0102

Leilighet H0102

Pris

2 550 000,-

Omkostninger

10 739,-

Boligtype/Eierform

Selveier

Leilighet H0201 Soverom: 0 P-rom: 84 Etasje: - Totalpris: 4 260 739,-
Leilighet H0201

Åsen 8

Leilighet H0201

Leilighet H0201

Pris

4 250 000,-

Omkostninger

10 739,-

Boligtype/Eierform

Selveier

Meld interesse for denne boligen


Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Meglere

Daglig leder / Megler MNEF / Fagansvarlig / Jurist

Kim Rene Henne

92 43 57 46 krh@eie.no