Til alle prosjekter

Stokke

Bærefjellveien 14 - 34

Stokke Hageby/Bærefjell Vest - Byggingen er i gang! Moderne eneboliger i attraktivt og barnevennlig område

Endelig er det klart for å presentere neste byggetrinn i Stokke Hageby - Bærefjell Vest! Format Eiendom har tidligere bygget ca 90 småhus og leiligheter i samme område. Neste byggetrinn består av 12 selveierboliger, både frittliggende og kjedede enheter. Disse boligene vil ligge i en gate for seg selv, og være et trygt og godt sted å bo for barnefamilier. Alle enhetene vil ha 3 soverom, egen hage, terrasse og parkeringsfasiliteter. Boligene vil få et moderne preg med solid kvalitet. ... Les mer

Del på:
Adresse

Bærefjellveien 14 - 34, 3160 Stokke

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Prisantydning

Fra 4 380 000,- til 4 950 000,-

Antall soverom

3 til 3

Areal

Fra 137kvm til 152kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Beskrivelse

Endelig er det klart for å presentere neste byggetrinn i Stokke Hageby - Bærefjell Vest! Format Eiendom har tidligere bygget ca 90 småhus og leiligheter i samme område. Neste byggetrinn består av 12 selveierboliger, både frittliggende og kjedede enheter.

Disse boligene vil ligge i en gate for seg selv, og være et trygt og godt sted å bo for barnefamilier. Alle enhetene vil ha 3 soverom, egen hage, terrasse og parkeringsfasiliteter. Boligene vil få et moderne preg med solid kvalitet. Prosjektet er av den typiske nordiske stilen, men med et mer moderne uttrykk i form av bl.a. oljet kledning, inntrukne takutspring og gesimser. I Bærefjell Vest finner du den boligen som passer deg - uansett smak!

Bærefjell Vest er del av utbyggingsområdet Stokke Hageby. Området ligger sentralt i Stokke og består av både eneboliger, tomannsboliger og leilighetsbygg. Boligområdet er populært og attraktivt, spesielt for barnefamilier. Her kan du slippe barna rett ut i et trygt miljø med lekekamerater i umiddelbar nærhet. Det er kort avstand til barnehage, skoler og idrettsanlegg.

Nøkkelinformasjon

Prosjektets omfang: 3 frittliggende eneboliger og 9 kjedede eneboliger i Stokke Hageby. Alle med tilhørende hage og carport.

Byggetrinnets omfang: 3 frittliggende eneboliger, 2 kjedede eneboliger
Byggestart: Allerede byggestartet
Stipulert overtakelse: Våren 2021

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet.

Selger har godkjent salgsoppgaven 07.05.2020. For å besøke utbyggers hjemmeside, og boligvelgeren, gå til formateiendom.no/stokke-hageby

Hovedoppdragsnummer

88-20-9002

Eiendom

Bærefjellveien 14 - 34, 3160, Stokke

Matrikkel

Gnr. 458 bnr. 10 i Sandefjord kommune
Eiendommen er under fradeling og vil få tildelt nytt bruksnummer og adresse.

Boligtype

Frittliggende og kjedede eneboliger

Eierform

Selveier

Ferdigstillelse

Boligen selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers (forbrukers) rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. Byggearbeidene er allerede igangsatt, så avtalen inngås således uten forbehold om forhåndssalg, åpning av byggelån m.v.

Det estimeres at boligene er ferdig oppført ca. våren 2021. Utbygger vil varsle om en bindende tremåneders periode for overtakelse, og endelig overtakelsesdato vil meddeles skriftlig senest fire uker før overtakelse. Forsinkelse iht. varslet tremåneders periode for overtakelse, samt endelig overtakelsesdato, vil kunne gi kjøper rett på å kreve dagmulkt iht. Bustadoppføringslovas regler. Budgivere må være inneforstått med den usikkerheten som er knyttet til fremdrift og overtakelse.

Inntil samtlige enheter i prosjektet er ferdigstilt, har selger anledning å oppbevare annleggsmaskiner, utstyr, brakker m.v på byggeplassen, samt sette på skilt på både solgte og usolgte bygg. Skader på bygg o.l. som følge av dette skal utbedres vederlagsfritt av selger.

Ansvarlig megler

Eiendomsmegler | Kontorsjef Rasmus Boutenko Martinsen

Selger/Utbygger

Stokke Hageby AS / Format Eiendom AS

Hjemmelshaver

Hans Martin Bærefjell, Katrine Gundersen, Lars Andre Gundersen - utbygger v/Stokke Hageby AS har råderett iht. fullmakt

Priser fra - til

Priser fra 4 380 000 - til 4 950 000,-

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter vil faktureres terminvis fra Sandefjord kommune, etter den til enhver tid gjeldende takst.

I tillegg må kjøper belage seg på følgende løpende utgifter:
Kostnader knyttet til strømforbruk og nettleie.
Årlig forsikringspremie.
Årlig vei- og velavgift.
Kostnader knyttet til kabel-tv og internett.

Utgiftene vil variere etter den til enhver tid eiers forbruk.

Energimerke

Eiendommen er enda ikke energimerket som følge av at bygget ikke er oppført. Selger i samarbeid med entreprenør vil besørge eiendommen energimerket innen overtakelse, og energiattesten vil vedlegges boligens FDV-perm.

Beliggenhet

Bærefjell Vest ligger i et meget barnevennlig boligområde i Stokke Hageby, i Sandefjord. Området er hovedsakelig bebygget med eneboliger. Bokemoa barneskole ligger rett ved eiendommen, på andre siden av Frydenbergveien, så her kan de små gå trygt til skolen! Stokke ungdomsskole og Stokke Idrettspark, ligger noen hundre meter lenger bort med gang- og sykkelsti hele veien frem. Nærmeste barnehage finner du på andre siden av Bærefjellveien, eventuelt er det flere barnehager i nærområdet.

Tomt

Eiet tomt, ca. 290 m² i tillegg til andel i fellesareal på ca. 3 mål.

Leveransebeskrivelse

Følgende er hentet fra utbyggers leveransebeskrivelse:

Opparbeidelse av tomt
Tomtene opparbeides iht. situasjonsplan for område tegning 11-00-23. Alle tomtene er selveiet med egne gårds- og bruksnummer. Tomtene grov-planeres med stedlige jordmasser. Felles adkomstvei, P-plasser og interne gangveier leveres asfaltert. Gruset gårdsplass og betongheller foran inngangsparti. Felles carport og ledningsanlegg utenfor tomt vil inngå i et realsameie med de øvrige boenhetene som benytter dette. Realsameie vil bli etablert når hus 14-34 er ferdigstilt og overlevert kjøper. I eller i nærheten av eiendomsgrenser eller veier plantes hekker (Vintergrønn barlind eller bøk) med høyde ca 50 cm, se situasjonsplanen. I tomtegrensene vil høydeforskjellen variere fra 0 -50 cm, denne forskjellen tas opp med kombinasjon av jordskråninger og betong/natursteinsmurer. Takvann vil bli ført til overvannsystem via brutt nedløp til fordrøynings-magasin.

Fundamentering
Området er undersøkt av geoteknisk sakkyndig. Området består av et topplag med sandig leire og leire under topplaget. Under boligene vil det benyttes grøftepukk. Boligene fundamenteres på såler i armert betong tilpasset grunnforholdene og isolerte ringmurs-elementer. Gulv på grunn
Består av armert betongplate (ca 10 cm), plastfolie, 30 cm EPS-isolasjon, radonsperre lagt på komprimert grus-lag. Gulvet avrettes, stålglattes og slipes klart for parkett. Utvending vil grunnmurer bli teleisolert med 5 cm XPS-isolasjon i tilstrekkelig bredde.

Yttervegg
Utenfra regnet: Liggende dobbeltfalset Royalimperegnert furu kledning 19x148 m/spor, utlekting 23x36, 9mm gips vindsperre, 25 (20+5)cm isolasjon klasse A, fuktsperre, 48mm lekter og 13 mm gipsplate. Utvendig kledning leveres i farger bestemt av arkitekt. Lokale felt med kontrastfarge.

Bjelkelag mellom etasjene
22 mm undergulv, 25 cm bjelkelag av Masonit, isolasjon 10 cm, nedlekting 30x48 og 13mm gipsplate.

Bjelkelag mellom 2. etasje og loft
10 cm isolasjon lagt mellom takstolene, plastfolie, nedlekting 30x48 og 13mm gips.
Åpen trapp til loft med gulv av ubehandlet spon og isolerte yttervegger og tak av ubehandlet gipsplate.

Takverk
A- takstoler ca. 40 grader, 35 cm mineralull, plastfolie og lekter 23x48, forenklet undertak, lufting av tak med sløyfer og lekter, moderne flat betongtakstein. Vindskier m/beslag. Takrenner, og nedløp i lakkert metall.

Innvegger (ikke bad)
Bindingsverk 98, gips begge sider 13 og isolasjon 5 cm

Listverk innvending
Vinduer og dører i yttervegg utføres listfritt av sparklet og malt gips. Listfritt tak. Innvendige lette dører leveres med malt foring og gerikt farge hvit "Bomull". Fotlist 15x45 Hvitpigmentert lakkert Eik.

Vegger bad
Bygges opp med finer-plater for stivhet og spikerslag +13mm gips og smøremembran.

Trapp
Leveres med hvitlakkert furutrapp og åpne brunbeisede furutrinn mellom 1-2. etg. og 2. etg-loft.

Loft
Åpent loftsrom ferdig isolert og platekledd. Tilrettelagt med El-punkter og 1 taklys. Ventilert via tilluftskanal og 1 ventil tak. Vegger av ubehandlet gips og gulv av ubehandlet spon. Belistning og overflatebehandling er egeninnsats og inngår ikke i leveransen.

Vinduer og dører
Vinduene vil leveres innvendig ferdig malt (bomull) og 3 lags energiglass med god U-verdi ( U-verdi ca 0,80W/m2K avhengig av størrelse/utforming). Utvendig vedlikeholdsfri lakkert aluminium av mørk farge. Innvendig lette dører leveres slette ferdig med behandlet dørkarm og flate terskler med luftspalte (ventilasjon). Vrider i børstet krom av normal kvalitet. Ytterdører leveres malt hvit, med lås, vrider og beslag.

Energistandard
Boligen leveres med stålpipe og peis-ovn type "Curve 100". Det installeres balansert ventilasjonsanlegg med roterende varmegjenvinner. Energiklasse B.

Maling og overflatebehandlinger
Utvendig panel av Royalimperegnert furu farge Nordisk sort. (Vedlikeholdsvennlig). Vegg og tak leveres sparklet og malt glans 05. Gulvlister er lakkert eik. Innvendige dører inklusiv karm/foring/gerikt hvit "bomull". 3-stav 14mm hvitpigmentert matt-lakkert eikeparkett i alle oppholdsrom.

Flisarbeider
Gulvflis 30x60 i entre og bad 1. og 2. etg. (10x10 i dusjgrube). Flis 30x60 på vegg.

Innredning kjøkken
HTH-kjøkken modell "Dekor" hvit slett og leveres iht. prospektets plantegning. Takhøye overskap. (Kjøkken kan leveres i 4 valgfrie farger uten kostnad). Laminat benkplate og nedfelt rustfri oppvaskkum. Det leveres Siemens hvitevarer av normalt god kvalitet. (Platetopp, komfyr, kombi kjøl/frys, oppvaskmaskin). Lavtbyggende ventilator under overskap fabrikat Røros F600 eller tilsvarende med avkast til yttervegg. Kjøper kan avtale direkte med utbyggers leverandør alternativ kjøkkenløsning innenfor leverandørens produktspekter og aktuelle tidsfrister.

Innredning garderobe
Det leveres 1 m garderobeskap pr sengeplass. Hvit slett. Dersom det er tegnet flere senger i flere rom, gjelder 2 m skap kun i et rom.

Innredning bad
Bad 1. etg: Underskap "Malin" hvit med heldekkende støpt porselenservant og speil. (60cm bredde)
Bad 2. etg: Underskap "Malin" hvit med heldekkende støpt porselenservant og speilskap. (100cm bredde)

Rørleggerarbeider
Hver bolig får separat utvendig stoppekran, komplette bunnledninger, oppstrekk og fordelingsledninger. Lekkasje-sikkert rør i rør-anlegg inv. og lekkasjekontroll på stoppekran.
1 stk frostsikker utekran
1 stk blandebatteri - ettgreps - på oppvaskbenk med stoppekran for oppvaskmaskin
Opplegg for oppvaskmaskin på kjøkken
2 stk dusjbatteri/ batterier med garnityr og sparedusj
1 stk helstøpt porselenservant m/underskap 0,6m m/blandebatteri i baderom 1. etasje.
1 stk helstøpt porselenservant m/underskap 1,0m og speilskap blandebatteri i baderom 2. etasje
2 stk vannsparende vegghengte WC (hvite)
Plast gulvsluk med stålrist
Kran og avløp for vaskemaskin i bad i 1. etasje. (Opsjon for bad 2. etg.)                
200 ltr. varmtvannstank 2kW varmekolbe i teknisk nisje i 2. etg.

Elektroinstallasjoner
Utføres i hh til NEK 400.
Varmekabel i gulv på baderom og entré styrt av termostat med gulvføler.
Panelovner med termostat i alle oppholdsrom.
Strømuttak i utebod.
Ringeklokke.
Belysningsarmatur utvendig ved: hovedinngangsdør, dør stueside inkl. stikk.
Belysningsarmatur LED-skinne under overskap kjøkken.
4 spot i Kjøkken
Over speil bad 1. etg, type SG View
Over speilskap bad 2. etg, type SG View
4 spot i bad 1. etg.
4 spot i bad 2. etg.
LED takarmatur entré
LED takarmatur gang 2. etg.
LED takarmatur bod.
LED takarmatur loft.
Svakstrømsskap med fiber fra Canal Digital.
TV-Data 1 pkt. i stue og 1 pkt. gang 2. etg.

Vår elektriker har laget et forslag for plassering av el-punktene. Disse gås igjennom med installatør og kunde. Tilvalg som downlights, flere el- punkter, kurser, flere tv-uttak, annen lysarmatur o.l. kan bestilles. Ett el-punkt er definert som stikk, lampepunkt, bryter, uttak tv, telefon eller ringeklokke.

Fiber - TV og data
Canal Digital legger fiber inn til hver bolig. En multi-kontakt for svakstrøm med uttak for TV og data-signaler. Kunde bestiller abonnement / installasjon og bekoster dette selv.

Ventilasjon
Boligene leveres med balansert mekanisk ventilasjon med varme-gjenvinner. Dette plasseres i teknisk skap i 2. etg.

Diverse
Boligen leveres med stålpipe og peis-ovn type "Curve 100". Pipe består av lakkert og mantlet isolert stålrør med sirkulært tverrsnitt. Tilslutning mot himling og gulv isoleres, fuges og påmonteres metallmansjett iht. forskrifter og typegodkjenninger. Pipe over tak leveres med sirkulært tverrsnitt tilpasset takstein. Snøfangere monteres over innganger/oppholdssoner. Boligen levers med sylinderlås til utebod og entredør med 3 stk nøkkelkopier pr dør.

Carport
Åpen Carport med betonggulv som vist på situasjonsplan. Vegger av betong og ubehandlet impregnert reisverk med impregnert spilekledning. Flatt tak bygget av tre med taktekking av papp og sedumbelegg.

Utbyggers leveransebeskrivelse ligger vedlagt salgsoppgaven, og denne går foran eventuelle bilder og illustrasjoner. Bilder i annonse og salgsoppgave er ment å visualisere for kjøper hvordan eiendommen kan bli, men gjenspeiler nødvendigvis ikke det ferdige resultat. Interessenter oppfordres til å nøye gå igjennom denne, og få eventuelle spørsmål besvart hos megler eller utbygger før kjøpetilbud gis.

Formuesverdi

Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).

Parkering

Alle boligene vil få tilhørende carport. For øvrig gateparkering etter områdets bestemmelser.

Vei / Vann / Kloakk

Eiendommene får adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar (gult felt på vedlagte tegning 11-00-03).

Eiendommene vil bli tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger og private fellesledninger. Vi gjør oppmerksom på at private ledninger vedlikeholdes for eiers regning. For private fellesledninger er det normalt tilknyttet solidarisk vedlikeholdsplikt.

Carport, nærlekeplass, grøntareal og parkering vil organiseres som et sameie for Bærefjellveien 14 - 34. Disse feltene er skravert rosa i vedlagte tegning, 11-00-03.

Reguleringsforhold / Offentlig godkjenning

Eiendommene ligger i et område som er regulert til bolig, offentlig friområde, frisiktsone, kjørevei og jernbane iht. reguleringsplan 20060016-Stokke sentrum syd, datert 16.05.2006. For øvrig ligger eiendommene i et område som er avsatt til boligbebyggelse, friområde, samt båndlegging i kommuneplanens arealdel, datert 24.09.2019.

Sandefjord Kommune opplyser at reguleringsplanen er under ny behandling, og ikke endelig vedtatt. Kommunen er for tiden ikke kjent med andre reguleringsmessige forhold som tilsier at det kan bli vesentlige endringer for området og eiendommens eksisterende kvaliteter.

Eiendommene ligger i et område under utbygging og kjøper må følgelig påregne ytterligere bebyggelse i umiddelbar nærhet. Utbyggingsplan ligger vedlagt salgsoppgaven og informasjon om utbyggingen og de neste byggetrinn kan fås ved henvendelse til megler.

Kopi av situasjon- og plankart, samt reguleringsbestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Forsikring

Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen må kjøper selv besørge nødvendige forsikringer.

Utleie

Boligene vil ikke få separat utleiedel, men normalt sett vil det være mulig å leie ut hele eller deler av boligen, såfremt utleiearealet er godkjent for varig opphold.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Kommunen har lovbestemt legalpant i eiendommen som sikkerhet for betaling av kommunale gebyr.

Eiendommene vil overdras fri for pengeheftelser, men det er tinglyst i alt 8 servitutter, samt én bestemmelse som hefter i annen eiendom. Disse omhandler i hovedsak vann- og avløsledninger, gjerdehold, byggegrenser, samt avståelse av grunn til jernbanen.

Servituttene er vurdert til ikke å ha betydning for dagens eiere, men vil følge eiendommene. Kopi av disse kan fås ved henvendelse til megler. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til avgivereiendommen. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Det gjøres kjøper oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer på eiendommen knyttet opp mot gjennomføringen av prosjektet. Det gjøres videre oppmerksom på at dersom offentlig myndighet krever det, kan det bli tinglyst rådighetsinnskrenkinger. Kjøper kan ikke motsette seg dette, og slik tinglysing som nevnt gir ikke grunnlag for prisavslag eller erstatning. Kjøpers bank vil få pant etter slike heftelser og servitutter.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

Priser fra 4 380 000 - til 4 950 000,-

Omkostninger
9 050,- (Dokumentavgift)
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)

10 419,50 (Omkostninger totalt)

Totalpris vil variere ut ifra hvilken enhet man ønsker å kjøpe, og prisantydningen denne har.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve køpet og foreta dekningssalg hvis annen avtale ikke blir inngått. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av bundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(hvitvaskingsloven) pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Avbestillingsgebyr

Kjøper har rett til å avbestille leveransen før overtakelse har funnet sted, jf. buofl. §§ 52-54. Avbestilling før bygging er besluttet igangsatt vil medføre et avbestillingsgebyr på kr 400 000,-. Ved avbestilling etter bygging er besluttet igangsatt, vil selger ha krav på full erstatning for sitt økonomiske tap i henhold til bustadoppføringslova kapittel VI.

Garantier

Utbygger vil stille garanti iht. Bustadoppføringslovas § 12, ifm. avtaleinngåelse eller senest når selgers forbehold er opphevet. Garantien er pålydende 3% av kjøpesummen i byggetiden og 5% i 5 år etter overlevering til kjøper. Garanti etter § 47 forutsettes stilt om selger ønsker utbetalt forskudd, delinnbetaling eller sluttoppgjør før hjemmelsovergang. Eventuelle påkrevde endringer av garantier ved eventuelle videresalg utføres ikke og bekostes ikke av selger.

Viktig informasjon

Det tas forbehold om små, men hensiktsmessige endringer i utformingen av prosjektet. Eventuelle endringer gjort av utbygger skal ikke føre til forringet kvalitet eller endringer i pris.

Boliger idag leveres meget tette, og det brukes miljøvennlige malingstyper hvor der er fare for at støv og sot kan feste seg. Dette blir kalt for "Heksesot". For å unngå mye heksesot, anbefales det at man holder bruk av levende lys og gass til et minimum, samt ventilerer boligen godt det første året.

Skjeggkre er et insekt som har fått rask utbredelse siden 2014, men det er ikke påvist noen helse- eller bygningsmessige skader som følge av dem. De kommer inn i bygninger ofte sammen med pappemballasje, vesker, klær ol. Selger kan ikke garantere for at det ikke vil finnes skjeggkre i boligen ved overtakelse, eller andre liknende insekter som perlekre, sølvkre mv.

Av sikkerhetsmessige årsaker skal visning/befaring av eiendommen og bygningene alltid avtales på forhånd med megler og/eller utbygger. Interessenter vil måtte bruke det verneutstyr som utbygger eventuelt vil finne hensiktsmessig.

Det gjøres interessenter særskilt oppmerksom på at kun fysiske personer kan inngå kjøpsavtale uten samtykke fra selger.

Kjøper må lese og sette seg inn i komplett salgsoppgave med vedlegg - herunder leveransebeskrivelse, utkast til kjøpekontrakt, reguleringsplaner og annen vedlagt dokumentasjon. Forhold som er opplyst i salgsoppgaven og vedleggene, eller forhold som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i, har kjøper ingen rett til å reklamere på.

Videresalg av kontraktsposisjon

Kjøper som har inngått kontrakt med selger, kan ikke uten selgers samtykke videreselge kontrakten. Salg av kontraktsposisjon kan medføre at man får fullt entreprenøransvar for nye kjøper, og selv må stille egen entreprenørgaranti til nye kjøper.

Tilvalg

Det vil bli mulighet for tilvalg på interiøret iht. avtale med utbygger. Alle slike tillegs- og endringsbestillinger skal avtales direkte med selger / selgers representant, innenfor de gitte tidsfrister satt av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Dette vil normalt sett være under første del av byggeperioden. Adgang til tilvalg eller endringer er begrenset oppad til 15 % av kontraktsverdien iht. Bustadoppføringslova §9. Kjøper kan ikke utføre egne arbeider på boligen.

Tilvalg eller endringer må foretas innenfor et på forhånd avtalt tidspunkt slik at disse kan innpasses i byggearbeidenes ordinære fremdrift. Tilvalg gjøres på eget møte med selger iflg. bustadoppføringsloven, men selger kan anmode kjøper om å gjøre bestillingene med underleverandøren som selger har utpekt. Det skal utarbeides liste med frister for bestilling.

Eventuelle tilvalg skal betales fullt ut i henhold til kjøpekontrakten. Alle endrings- eller tilleggsarbeider som kreves av kjøper skal avtales skriftlig mellom partene. Avtalen skal redegjøre for pris og evt. fristforlengelse som følge av endringene. Dersom kjøper avtaler endrings- og/eller tilvalgsbestillinger direkte med underleverandøren, er dette separate avtaler med de respektive underleverandørene som følger forbrukerkjøpsloven eller håndverkertjenesteloven og har da en annen kontraktspart enn selger av boligen.

Normalt påløper et påslag til selger i forbindelse med tilvalg. Kostnader som følge av endringer er uavhengig av, og uten virkning for kjøpesum og sikkerhetsstillelse avtalt med selger. Vederlaget til leverandør regnes likevel som en del av kjøpers betalingsforpliktelser i henhold til Bustadsoppføringslova § 55. Kjøper har således ikke krav på overtagelse og hjemmelsoverføring før betaling har blitt ytt også i samsvar med avtalen med leverandør.

Prosjektets gjennomføring og offentlige tillatelser gir begrensninger i hvilke valg av tekniske løsninger og materialer som er mulig. Dette begrenser hvilke tillegg og endringer kjøper kan forvente å få gjennomført, og innenfor hvilke tidsrom arbeider kan bestilles. Eksempler på tilvalg som ikke tillates er endring av fasade, vindusform, plassering av vann og avløp mv. Dersom selger krever tilvalgskostnadene utbetalt før hjemmelsovergang, skal det stilles §47 garanti ihht bustadoppføringslova direkte ovenfor kjøper.

Ferdigattest / midlertidig brukstillatelse

Ferdigattest vil bli stilt ved overtakelse, men overtakelse mot brukstillatelse kan kreves av selger i noen gitte tilfeller. Eksempelvis dersom utomhus ikke lar seg ferdigstille grunnet årstid, kommunen krever at alle bygg er ferdige o.l. Kjøper kan ikke motsette seg dette, men kan holde tilbake en forholdsmessig del av selgers vederlag som sikkerhet for at ferdigattest utstedes. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende krav om dagmulkt i slikt tilfelle, og selger er ansvarlig for fremskaffelse av ferdigattest.

Arealangivelser

Primærrom: 137 kvm - 152 kvm, Bruksareal: 146 kvm - 163 kvm

P-rom inkluderer loftsetasje som ikke vil overflatebehandles før overtakelse. Etasjen leveres platet og med med de påkrevde tekniske installasjoner. Det gjenstående arbeidet er ikke søknadspliktig, og kjøper vil måtte påregne overflatebehandling selv.

I prislister er areal angitt i ca. bruksareal BRA (salgbart areal BRA-S) som er boligens mål innvendig, innbefattet innvendige boder, sjakter og innvendige vegger, men ikke medregnet yttervegger og vegger mot andre bruksenheter. I tillegg opplyses ca. P-rom i prislisten. Arealet for P-rom er inklusive innervegger men fratrukket areal for sjakter og boder. Selger tar forbehold om at mindre avvik kan forekomme.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra selgers tegninger og mindre avvik fra opplyst areal kan derfor forekomme. Det gjøres spesielt oppmerksom at tegninger og illustrasjoner er omtrentlige og at noe avvik kan forekomme. Alle illustrasjonsbilder er kun ment å gi et inntrykk av den ferdige bebyggelsen og tomtearealer. De kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning i boligen. Ved avvikende opplysninger vil leveransebeskrivelsen gjelde foran byggetegninger og andre illustrasjoner som er fremlagt.

Budgivning

Se egne dokumenter for prisliste og budskjema/kjøpsbekreftelse. Selger og megler kan fritt endre prisliste uten varsel. Det er til enhver tid den siste versjonen av prislisten som er gjeldende.

Megler har mottatt fullmakt fra selger til å akseptere bud som tilsvarer prisantydning. Kjøpsbekreftelser som overleveres megler anses følgelig også som mottatt av selger, og kan ikke tilbakekalles.

Internett

www.eie.no

Les mer
Boliger i prosjektet

Boliger i prosjektet

137 152
4 380 000 4 950 000
1 Soverom: 3 P-rom: 137 Totalpris: 4 390 419,-
Bærefjellveien 26

Bærefjellveien 14 - 34

Bærefjellveien 26

Enebolig Bærefjell Vest / Stokke Hageby

Pris

4 380 000,-

Omkostninger

10 419,-

Boligtype/Eierform

Selveier

2 Soverom: 3 P-rom: 137 Totalpris: 4 390 419,-
Bærefjellveien 28

Bærefjellveien 14 - 34

Bærefjellveien 28

Enebolig Bærefjell Vest / Stokke Hageby

Pris

4 380 000,-

Omkostninger

10 419,-

Boligtype/Eierform

Selveier

3 Soverom: 3 P-rom: 152 Totalpris: 4 960 419,-
Bærefjellveien 30

Bærefjellveien 14 - 34

Bærefjellveien 30

Enebolig Bærefjell Vest / Stokke Hageby

Pris

4 950 000,-

Omkostninger

10 419,-

Boligtype/Eierform

Selveier

4 Soverom: 3 P-rom: 149 Totalpris: 4 960 419,-
Bærefjellveien 32

Bærefjellveien 14 - 34

Bærefjellveien 32

Enebolig Bærefjell Vest / Stokke Hageby

Pris

4 950 000,-

Omkostninger

10 419,-

Boligtype/Eierform

Selveier

5 Soverom: 3 P-rom: 149 Totalpris: 4 960 419,-
Bærefjellveien 34

Bærefjellveien 14 - 34

Bærefjellveien 34

Enebolig Bærefjell Vest / Stokke Hageby

Pris

4 950 000,-

Omkostninger

10 419,-

Boligtype/Eierform

Selveier

Meld interesse for denne boligen


Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Meglere

Daglig leder | Eiendomsmegler

Jørn Richard Andersen

90 76 80 59 jra@eie.no