Til alle prosjekter

Stokke

Grimestadveien

SANDEFJORD/STOKKE - 12 SOLGT. NYTT BYGG LEGGES UT PÅ NYÅRET. KONTAKT MEGLER FOR INFO

Del på:
Adresse

Grimestadveien, 3160 Stokke

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Prisantydning

2 190 000,-

Antall soverom

2

Areal

62 kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Priser fra - til

Fastpris 1. etg: kr. 2 190 000,- + omk.
Fastpris 2. etg: kr. 2 290 000,- + omk.

Fellesutgifter

Ca. Kr.1 500,- pr.mnd. Fellesutgifter fastsettes av sameiet ved konstituerende sameiemøte. Oppgitt månedlige fellesutgifter er et anslag basert på lignende sameier, og vil normalt inkludere tv/internett, bygningsforsikring, måking og eventuell forretningsførsel. Utkast til sameievedtekter er vedlagt salgsoppgaven.

Skole/barnehage

Bokemoa skole 1-7 kl. 2.4 km
Melsom skole 1-7 kl. 3.1 km
Ramsum skole 1-4 kl. 4.5 km
Stokke ungdomsskole 8-10 kl. 3.1 km
Melsom videregående skole - 3.3 km
Gjennestad videregående skole - 4.2 km
Trekanten barnehage 0-5 år 1.9 km
Barnas Hus 0-5 år 2.4 km
Olaløkka barnehage 3-5 år 2.5 km

Leveransebeskrivelse

Velkommen til Grimestadveien Vest byggetrinn 1

Grimestadveien Vest vil bli et meget hyggelig boligområde med totalt 24 leiligheter fordelt på 6 firemannsboliger. Byggetrinn 1 omfatter de første 4 enhetene. Det opparbeides flotte og barnevennlige uteområder som vil gi et meget attraktivt bomiljø. Arkitekten har tegnet en funksjonell og arealeffektiv planløsning. Det leveres en gjennomgående god standard. Den åpne stue/kjøkken-løsningen gir en fin romfølelse og herfra er det videre utgang til balkong/terrasse. Leilighetene bygges med smakfullt, flislagt bad med vegghengt wc, dusjhjørne med foldevegger i glass, vask nedfelt i baderomsinnredning og opplegg for vaskemaskin. Kjøkken leveres med integrert stekeovn, platetopp, oppvaskmaskin og kjøleskap. Alle gulv med unntak av bad får parkett. Vegger og tak blir gipset, helsparklet og malt. Leilighetene får balansert ventillasjonsanlegg med varmegjenvinning og ferdig montert peisovn. Alle boligene har egen sportsbod praktisk plassert ved inngang. Prosjektet har en fin beliggenhet i rolig naturskjønt område litt utenfor Stokke sentrum. Noen av leilighetene vil få fin utsikt mot Akersvannet. Grimestadveien er lite trafikkert og benyttes for det meste av beboerne i Lågerødåsen. Stokke sentrum ligger 1,7 kilometer unna. Her finner man de fleste sentrumsfunksjoner og tilbud, samt jernbanestasjon. Det er kort vei til E-18 for de som pendler. Det er snaue 2 mil til både Sandefjord og Tønsberg sentrum. Kort vei til Torp flyplass.

Se vedlagte leveransebeskrivelse og romskjema for utfyllende informasjon om leveransen.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Parkering

Annet

Selger tar forbehold om de nødvendige offentlige godkjenninger fra Sandefjord kommune. Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra selgers tegninger og mindre avvik fra opplyst areal kan derfor forekomme. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tegninger og illustrasjoner er omtrentlige og at noe avvik kan forekomme. Alle illustrasjonsbilder er kun ment å kunne
gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse og tomtearealer. De kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers
leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning i boligen. Ved avvikende opplysninger vil leveransebeskrivelsen gjelde foran byggetegninger og andre illustrasjoner som er fremlagt i salgsoppgaven. Det tas forbehold om små men hensiktsmessige endringer i utformingen av prosjektet. Eventuelle endringer skal ikke føre til forringet kvalitet. Det vil bli mulighet for tilvalg på interiøret i boligene iht. avtale med utbygger. Det gis ingen mulighet til å flytte på komfyr /oppvaskmaskin og nedfelt stålbeslag på kjøkken, samt utstyr tilknyttet vann- og avløp på bad. Alle tilleggsbestillinger og endringer skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 % av kjøpesum
Utbygger er ansvarlig for å stille lovpålagte garantier. Kjøper kan ikke utføre eventuelle egne arbeider på boligen.

Regulering

Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Ferdigstillelse

Ferdigstillelse avhenger av salgsfremdrift. Det estimeres at boligene er ferdig oppført ca. 10 mnd. etter Byggestart. Endelig overtagelsesdato meddeles skriflig seneset 6 uker før overtagelse. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at ovennevnte anslag vedrørende ferdigstillelse ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse iht. Bustadoppføringslova § 10. Budgivere må være inneforstått med den usikkerhet som foreligger mht. fremdrift og overtagelse og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte ferdigstillelsestidspunkt
som avtalt frist for ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse estimatene vil således ikke kunne danne grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning. Dersom vintervær/tele vanskeliggjør arbeidet med ferdigstillelse av utearealene, vil overtagelse skje på midlertidig brukstillatelse. Det legges da opp til at det holdes tilbake et forholdsmessig beløp på meglers klientkonto, tilsvarende hva det vil koste å ferdigstille utearealet, frem til arbeidene er utført og ferdigattest kan gis.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

kr. 2 090 000,- til kr. 2 190 000,- (Fastpris)
Omkostninger:
Dokumentavgift av tomteverdi: kr. 4 375,-
Tinglysing skjøte: kr. 525,-
Tinglysing pantobligasjon: kr. 525,-
Pantattest: kr. 207,-
Oppstartsinnskudd sameie: kr. 5 000,-
Omkostninger totalt: kr. 10 632,-

Totalpris inkl. omkostninger:
kr. 2 100 632,- til. kr. 2 200 632,-

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Meglerprovisjon: Kr. 40.000,- pr. enhet
Tilrettelegging: Kr. 1250,- pr. enhet
Oppgjørsgebyr: Kr. 6125,- pr. enhet
Garanti/Sikkerhetsstillelse: Kr. 400 pr. enhet

Oppdragsnummer

67-19-9016

Internett

www.eie.no

Utbygger

Grimestadveien Vest AS

Meglers Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er
det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet.

Selger har godkjent salgsoppgaven "dato"

Hovedoppdragsnummer

67-19-9016

Ansvarlig megler

Navn:
Tittel:
Firmanavn: Vestfold Eiendomsmegling AS
Adresse: PB 2388
Org nr: 955607171
Saksbehandlere: og

Les mer
Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Dokumentasjon

Kontakt oss

Meglere