Til alle prosjekter

Sandefjord

Ole Weggers vei 3

SANDEFJORD - 4 attraktive, prosjekterte 3-roms på Framnes. Meget god standard. Est. ferdigstillelse Aug. 2020

Prosjektert firemannsbolig. Solrik tomt i rolig boligområde. Oppføres iht TEK17

Del på:
Adresse

Ole Weggers vei 3, 3222 Sandefjord

Boligtype

Leilighet

Eierform

Eierseksjon

Prisantydning

Fra 2 575 000,- til 2 650 000,-

Antall soverom

2 til 2

Areal

Fra 63kvm til 63kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Beskrivelse

Prosjektert firemannsbolig. Solrik tomt i rolig boligområde. Oppføres iht TEK17

Priser fra - til

Priser fra 2 575 000 - til 2 650 000

Fellesutgifter

Kr.1 500,- pr.. Beløpet er et estimat basert på lignende sameier. Felleskostnadene inkluderer TV-internett og bygningsforsikring.

Beliggenhet

Beliggende i rolig og attraktivt boligområde på Framnes, innerst på Vesterøya. Trygt og godt nærmiljø med kort vei til skoler, barnehage, idrettsbane, og fjorden. Flotte turområder i nærområdet både i skogsområder og langs kyststi. Langs kyststien finner man herlige friområder og strender. Til Sandefjord sentrum er det ca. 3 km. Gode kommunikasjonmuligheter med buss ved Framnesveien. Jfr. nabolagsprofil for avstander, beliggenhet og demografi.

Skole/barnehage

Framnes skole 1-7 kl. 0.3 km
Skagerak International School 1-11 kl. 0.5 km
Gokstad skole 1-7 kl. 2.9 km
Varden ungdomsskole 8-10 kl. 3.2 km
Breidablikk ungdomsskole 8-10 kl. 4.9 km
Ranvik ungdomsskole 8-10 kl. 4.8 km
Skagerak International School - 0.5 km
Sandefjord videregående skole - 5.3 km
Vesterøy menighetsbarnehage 3-5 år 0.5 km
Veraåsen barnehage - 0.7 km
Villa Villekulla barnehage 0-6 år 0.9 km

Offentlig kommunikasjon

Det er 300 meter til bussholdeplass. Til Sandefjord jernbanestasjon er det 3,8 km.

Leveransebeskrivelse

Leilighetene inneholder:
Entré, bad, 2 soverom, åpen stue og kjøkkenløsning med utgang til veranda/terrasse. Sportsbod på 5 kvm. Boligene leveres med meget god standard. Kjøkkenet er fullt utstyrt med integrert kjøl/frys, oppvaskmaskin, komfyr, og keramisk topp. Badet leveres flislagt med varmekabler, vegghengt toalett, servant og skapinnredning og dusjvegger i glass. Downlights og belysning over speil. Gulvene i øvrige rom leveres med lekker parkett i "hvit Eik" Veggflater og tak gipses, helsparkles og males. Det leveres downlights i kjøkkenet og i entré. I stuen blir det montert peisovn. Boligene leveres med balansert ventillasjon med varmegjenvinning. Forøvrig henvises det til utbyggers leveransebeskrivelse og romskjema for utfyllende informasjon om leveransen.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Parkering

I carport. Øvrig parkering i innkjørsel/gårdsplass.

Annet

Salget reguleres av Bustadoppføringslovas bestemmelser. Utbygger er ansvarlig for å stille lovpålagte garantier. Kjøper kan ikke utføre eventuelle egne arbeider på boligen før den er ferdigstilt og overtatt. Eiendommen selges iht. salgsoppgave, leveransebeskrivelse og eventuell avtale om tilvalg/endringer. Kontraktsposisjonen kan ikke videreselges uten selgers samtykke. Kjøper kan avbestille boligen før overtakelse er gjennomført. Ved avbestilling før selger har vedtatt byggestart, skal kjøper betale et avbestillingsgebyr til
Selger på kr 60 000,-, jf bufl. § 54. Dersom Kjøper avbestiller etter at selger har vedtatt byggestart, kan selger kreve erstatning for sitt økonomiske tap som følge av avbestillingen, jfr. bustadoppføringslova § 53. Frem til overtagelse vil eiendommen være forsikret av utbygger.

Det vil bli mulighet for tilvalg i leilighetene iht. avtale med utbygger. Det gis ingen mulighet til å flytte på komfyr /oppvaskmaskin og nedfelt stålbeslag på kjøkken, samt utstyr tilknyttet vann- og avløp på bad. Alle tilleggsbestillinger og endringer skal være selgers representant i hende senest ved de tidsfrister som fastsettes av selger i tilknytning til prosjektets fremdriftsplan. Kjøper kan ikke kreve utført endrings- eller tilleggsarbeid som endrer selgers vederlag med mer enn 15 % av kjøpesummen.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser er hentet fra selgers tegninger og mindre avvik fra opplyst areal kan derfor forekomme. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tegninger og illustrasjoner er omtrentlige og at noe avvik kan forekomme. Alle illustrasjonsbilder er kun ment å kunne gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan således inneholde elementer som ikke inngår i utbyggers leveranse, både når det gjelder utvendige forhold og innredning i boligen. Ved avvikende opplysninger vil leveransebeskrivelsen gjelde foran byggetegninger og andre illustrasjoner som er fremlagt i salgsoppgaven.

Det tas forbehold om små, men hensiktsmessige endringer i utformingen av prosjektet. Eventuelle endringer skal ikke føre til forringet kvalitet.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen.

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen. Sandefjord kommune opplyser at det ikke eksisterer planforslag som berører eiendommen. Kopi av situasjonskart, målebrev m.m. er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Ferdigstillelse

Det estimeres at boligene er oppført ca. 10 mnd. etter Byggestart. Endelig overtagelsesdato
meddeles skriflig seneset 6 uker før overtagelse. Det gjøres uttrykkelig oppmerksom på at ovennevnte anslag vedrørende ferdigstillelse ikke er å anse som en avtalt frist for overtagelse iht. Bustadoppføringslova § 10. Budgivere må være inneforstått med den usikkerhet som foreligger mht. fremdrift og overtagelse og kan ikke påberope seg overskridelser av de her angitte estimerte ferdigstillelsestidspunkt
som avtalt frist for ferdigstillelse/overtagelse. En forsinkelse i forhold til disse estimatene vil således ikke kunne danne grunnlag for krav om dagmulkt eller annen erstatning. Dersom vintervær/tele vanskeliggjør arbeidet med ferdigstillelse av utearealene, vil overtagelse skje på midlertidig brukstillatelse. Det legges da opp til at det holdes tilbake et forholdsmessig beløp på meglers klientkonto, tilsvarende hva det vil koste å ferdigstille utearealet, frem til arbeidene er utført og ferdigattest kan gis.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

Fastpris:
2 575 000,- til 2 650 000,-
Omkostninger: Kr. 14 377,-

Betalingsbetingelser

Fullstendig kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.
Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Oppdragsnummer

67-19-9006

Internett

www.eie.no

Utbygger

Eldevik Bygg AS v. Alf Reidar Eldevik

Meglers Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er
det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet.

Selger har godkjent salgsoppgaven "dato"

Hovedoppdragsnummer

67-19-9006

Ansvarlig megler

Navn:
Tittel:
Firmanavn: Vestfold Eiendomsmegling AS
Adresse: PB 2388
Org nr: 955607171
Saksbehandlere: og

Les mer
Boliger i prosjektet

Boliger i prosjektet

63 63
2 575 000 2 650 000
1 Soverom: 2 P-rom: 63 Etasje: 1 Totalpris: 2 589 372,-
Ole Weggers vei 3

Ole Weggers vei 3

Ole Weggers vei 3

Leilighet 1

Pris

2 575 000,-

Fellesutgifter

1 500,-

Omkostninger

14 372,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

2 Soverom: 2 P-rom: 63 Etasje: 1 Totalpris: 2 589 372,-
Ole Weggers vei 3

Ole Weggers vei 3

Ole Weggers vei 3

SANDEFJORD - 4 attraktive, prosjekterte 3-roms på Framnes. Meget god standard og beliggenhet

Pris

2 575 000,-

Fellesutgifter

1 500,-

Omkostninger

14 372,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

3 Soverom: 2 P-rom: 63 Etasje: 2 Totalpris: 2 664 372,-
Ole Weggers vei 3

Ole Weggers vei 3

Ole Weggers vei 3

SANDEFJORD - 4 attraktive, prosjekterte 3-roms på Framnes. Meget god standard og beliggenhet

Pris

2 650 000,-

Fellesutgifter

1 500,-

Omkostninger

14 372,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

4 Soverom: 2 P-rom: 63 Etasje: 2 Totalpris: 2 664 372,-
Ole Weggers vei 3

Ole Weggers vei 3

Ole Weggers vei 3

SANDEFJORD - 4 attraktive, prosjekterte 3-roms på Framnes. Meget god standard og beliggenhet

Pris

2 650 000,-

Fellesutgifter

1 500,-

Omkostninger

14 372,-

Boligtype/Eierform

Eierseksjon

Meld interesse for denne boligen


Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Dokumentasjon

Kontakt oss

Meglere