Til alle prosjekter

Hundvåg

Øvre Vågen 31

1 SOLGT, KUN 1 IGJEN - Hundvåg - Enebolig i etablert villaområde - 4 soverom, 3 stuer og dobbel carport.

2 lekre prosjekterte eneboliger midt i et veletablert og populært boligområde. Eneboligene er tegnet av det lokale arkitektbyrået To-Ark AS. Arkitekten har her tegnet eneboliger som er arkitektonisk lekre og funksjonelle for de aller fleste familier. Boligene har et moderne og sofistikert uttrykk. Boligene leveres nøkkelferdige etter teknisk forskrift TEK17 og NEK400. Utbygger har lagt seg se på et høyt standardmessig nivå. Det kan nevnes innvendig gjennomgående bruk av listfrie overgang... Les mer

Del på:
Adresse

Øvre Vågen 31, 4085 Hundvåg

Boligtype

Enebolig

Eierform

Selveier

Prisantydning

7 690 000,-

Antall soverom

4

Areal

208 kvm

Mer om prosjektet

Mer om prosjektet

Beskrivelse

2 lekre prosjekterte eneboliger midt i et veletablert og populært boligområde. Eneboligene er tegnet av det lokale arkitektbyrået To-Ark AS. Arkitekten har her tegnet eneboliger som er arkitektonisk lekre og funksjonelle for de aller fleste familier. Boligene har et moderne og sofistikert uttrykk. Boligene leveres nøkkelferdige etter teknisk forskrift TEK17 og NEK400. Utbygger har lagt seg se på et høyt standardmessig nivå. Det kan nevnes innvendig gjennomgående bruk av listfrie overganger mellom tak, vegg og vinduer. Hvitpigmentert enstavs eikeparkett i alle oppholdsrom.

I første etasje har entré med plass til garderobe, wc og trappegang. Det er også et praktisk vaskerom på ca. 10 kvm med egen biinngang. Videre kommer man inn til en stor stue på hele 45 kvm med åpen kjøkkenløsning. Lekkert kjøkken fra Norema. I stuen følger det med peisovn for kaldere høst- og vinterdager. Fra stuen har man utgang til en sørvestlig balkong med gode solforhold. Balkongen er på ca. 10 kvm.

I underetasjen har man trappegang, teknisk bod, bod. Pent flislagt bad med dusj, vegghengt toalett, dusjnisje i glass, servantskap, speil og opplegg for badekar. Videre har man et stort soverom på 14 kvm og en kjellerstue på 22 kvm. Fra kjellerstuen har man utgang til den sørvest vendte hagen.

I andre etasje har man trappegang og 3 store soverom. Pent flislagt bad med dusj, vegghengt toalett, dusjnisje i glass, servantskap, speil og opplegg for badekar. Det er også en stue i denne etasjen som kan brukes som ekstra soverom dersom familien har behov for det.

Hver bolig får dobbel carport med innvendig sportsbod. Det blir også lagt klart opplegg for EL-bil lading i carport. Tomten leveres med ferdig asfaltert innkjørsel/gårdsrom. Det blir gjenbruk av eksisterende steingard mot Øvre Vågen. Tomten blir levert med ferdigplen og hekk i henhold til leveransebeskrivelse utenomhus.

Priser fra - til

Øvre Vågen 31 A: SOLGT

Øvre Vågen 31 B: kr 7 690 000,-

Selger står fritt til å endre prisen på boliger som ikke er solgt. Prisene er faste uten indeksregulering.

Pris, omkostninger og totalpris

7 690 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 44 200,- (Dokumentavgift av tomteverdi) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 199,50 (Panteattest kjøper) 45 449,50 (Omkostninger totalt) 7 735 449,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Det tas forbehold om endring av satsene til offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Tomteareal

Øvre Vågen 31 A: 415 kvm
Øvre Vågen 31 B: 371 kvm

Foreløpige anslåtte tomtearealer til hver enkelt bolig fremgår av situasjonskart i salgsoppgave. Del av felles innkjørsel inngår anslått tomteareal. Det tas forbehold om at størrelse på endelig tomt kan avvike fra det som er anslått i oversikten.

Eiendomsbetegnelse

Gnr 7 Bnr 686. Eiendommen vil bli delt og en av tomtene vil få nytt matrikkel nummer.

Bruksareal/primærareal

Areal og fordeling pr. etasje:
u. etasje: BRA 69,7 kvm / P-rom 55,4 kvm
1. etasje: BRA 76,3 kvm / P-rom 76,3 kvm
2. etasje: BRA 76,3 kvm / P-rom 76,3 kvm

Totalt areal enebolig:
BRA 222,3 kvm
P-rom 208,0 kvm

Følgende rom inngår i P-rom:
U. etasje: Kjellerstue/hagestue, soverom, trappegang, bad.
1. etasje: Stue/kjøkken, entré/trappegang, wc, vaskerom/bi-inngang.
2. etasje: Stue, 3 soverom, gang, bad.

Hver bolig får en dobbel carport på 33 kvm med en innvendig sportsbod på 5 kvm.

Det gjøres oppmerksom på at oppgitte arealer er basert på mottatte tegninger fra arkitekt.

Definasjon på arealer

BRA - Bruksareal: Det areal av boligen som ligger innenfor boligens omsluttede vegger inkludert bod.

P-ROM - Primærareal: tilsvarer BRA, men er fratrukket boder.

Byggemåte

Tek 17 og NEK400. Betong og trekonstruksjoner. Det vises til leveransebeskrivelse vedlagt i salgsoppgave for nærmere detaljer.

Skole/barnehage

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for handelen, må interessenten selv sjekke dette med barnehagekontor og skolekontor for det aktuelle området.

Offentlig kommunikasjon

Kort vei til Hundvåg Ring med gode busstilbud.

Leveransebeskrivelse

Boligen leveres i henhold til leveransebeskrivelse, romskjema og utenomhus beskrivelse vedlagt i salgsoppgaven.

Kommunale avgifter

Blir fastsatt ved ferdigstillelse. Det er eiendomsskatt i Stavanger kommune. Eiendomsskatt blir fastsatt ved ferdigstillelse og innkreves via de kommunale avgiftene.

Formuesverdi

Formuesverdi for denne eiendommen foreligger ikke ettersom boligen er nyoppført. Utgjør normalt 25% av boligens verdi for primærbolig, og 80% av boligens verdi for sekundærbolig (for ligningsåret 2016).
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt ihht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca. 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.

Energimerking

Selger opplyser at boligene vil få energiklasse C.

Oppvarming

Boligene leveres med 1 vedovn med stålpipe. Varmekabler på bad og vaskerom.

Vei, vann og kloakk

Offentlig vei, vann og kloakk. Eiendommene Øvre Vågen 31 A & B vil ha felles innkjørsel til gårdsrommet.

Parkering

Det leveres dobbel carport på 33 kvm til hver bolig. Det er også en sportsbod i carporten på  5 kvm. Det vil lagt klar koblingsboks for EL-bil lading i forbindelse med carport.

Annet

Det vil bli lagt frem Lyse Fiber til boligene. Kjøper er selv ansvarlig for å kontakte Lyse for montering av hjemmesentral og tilkoblingsavgift vedrørende dette.
Det gjøres oppmerksom på at dersom det er avvik mellom prosjektbeskrivelse og tegninger i prospekt/internettside, er det prosjektbeskrivelse for den aktuelle bolig som gjelder.
Alle modeller, perspektiver, tegninger, beskrivelser, illustrasjoner og møblerte planskisser er kun ment å gi et inntrykk av en ferdig bebyggelse. Det kan derfor fremkomme elementer som ikke inngår i leveransen.

Selger vil benytte standard kjøpekontrakt , denne følger vedlagt i herværende prospekt. Videresalg før boligen er ferdigstilt og overtatt skal godkjennes av utbygger. Transportgebyr utgjør kr. 100 000,-. Dette gebyret belastes opprinnelig kjøper og tilfaller megler og utbygger for nødvendig arbeid i forbindelse med overdragelsen.

Forpliktelser, rettigheter og servitutter

Eiendommens servitutter følger av dens grunnboksblad. Det er ingen servitutter registrert på eiendommens grunnboksblad. Selger har fullmakt til å la tinglyse alle nødvendige servitutter som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. For servitutter eldre enn fradelingsdato og eventuelle arealoppføringer som kan ha betydning for denne matrikkelenhet henvises det til hovedbruket / avgivereiendommen. For festenummer gjelder henvisningen servitutter eldre enn festekontrakten. Ta kontakt med megler for mer informasjon.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål jfr. reguleringsplan 768 for Nedre Vågen. Kopi av situasjonskart, målebrev, reguleringsplaner m/bestemmelser er vedlagt salgsoppgave. Vi oppfordrer interessenter til å gjøre seg kjent med disse.

Ferdigattest

Det må i henhold til Plan- og bygningsloven, foreligge ferdigattest før overtakelse kan finne sted. Kommunen kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse. Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten at det foreligger enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Kjøper har heller ingen plikt til å overta eller innbetale oppgjør uten at ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.

Ferdigstillelse / overtakelse

Ferdigstillelse er anslått til andre halvår 2020.

Begge parter kan kansellere inngått kjøpekontrakt dersom selger ikke har varslet byggestart innen 01.01.2020. Partene vil da være fristilt og har ingen krav mot hverandre.

Ved frafall av Selgers Forbehold og varsling om byggestart, vil siste frist for overtakelse bli meddelt skriftlig. Endelig overtakelsesdato meddeles skriftlig innen 4 uker før overtakelse. Denne dato gjelder da som partenes avtalte overtakelsesdato. Denne bestemmelsen medfører ingen innskrenking i Kjøpers rettigheter ihht. Bustadoppføringslova § 10 annet og tredje ledd. Selger kan kreve at overtakelse skjer tidligere enn selger meddelte som siste frist.

Hver kjøper vil ved overtakelsen få tildelt en håndbok som viser hvilke materialer, produkter og fargevalg som er benyttet i boligen, og i tillegg adresselister med oversikt over kontaktpersoner/firma som er ansvarlig for de forskjellige arbeider/produkter.

Forbehold

Selger tar forbehold om at det er innvilget tilfredsstillende finansiering og at alle nødvendige offentlige tillatelser  og godkjenninger er gitt av Stavanger Kommune innen 31.12.2019. I tillegg gjelder forbehold beskrevet i leveransebeskrivelse og romskjema.

Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld

7 690 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 44 200,- (Dokumentavgift av tomteverdi) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 199,50 (Panteattest kjøper) 45 449,50 (Omkostninger totalt) 7 735 449,50 (Totalpris inkl. omkostninger)

Det tas forbehold om endring av satsene til offentlige gebyrer og avgifter i tiden frem til hjemmelsovergang finner sted.

Betalingsbetingelser

Det skal innbetales et forskudd på 10% av kjøpesummen innen 4 uker etter kontraktsinngåelse og byggestart er varslet, likevel tidligst innen 2 uker etter at Selger har presentert garantidokument i henhold til bustadoppføringsloven § 12. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen. Hovedoppgjøret (rest kjøpesum, kjøpsomkostninger og tilvalg) skal innbetales til meglers klientkonto senest 3 virkedager før overtakelse av eiendommen. Fullstendig kjøpesum resterende 90 % av kjøpesum samt omkostninger skal være disponibelt på meglers klientkonto innen dato for overtagelse.

Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. pålegger eiendomsmegleren å gjennomføre legitimasjonskontroll og risikovurdering av alle kunder og/eller eventuelle reelle rettighetshavere. Dersom kundene ikke oppfyller lovens krav eller eiendomsmegler har mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger eller forhold som rammes av straffeloven §§ 131 - 136 a, kan eiendomsmegleren stanse gjennomføring av handelen. Eiendomsmegleren kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne få for partene eller andre som har interesser i eiendomshandelen.

Avbestilling

Kapittel VI i Bustadoppføringslova gir kjøper en avbestillingsrett. Dersom slik rett benyttes vil kjøper bli holdt ansvarlig for selgers merkostnader og tap som følge av en eventuell avbestilling. Bestilte tilvalg og endringer kjøper måtte ha gjort skal i slike tilfeller, i sin helhet, uansett betales av kjøper.

Lovanvendelser

Boligene selges i henhold til bestemmelsene i Lov om avtaler med forbruker om oppføring av ny bustad m.m. (Bustadoppføringslova) av 13. juni 1997, nr 43.

Garantier

Utbygger  plikter å stille garanti etter § 12 i Bustadoppføringslova ved kontraktsinngåelse. Eventuelt etter at forbehold er frafalt og byggestart er varslet. Kjøper skal ikke betale noen del av kjøpesummen før garanti etter bustadoppføringsloven § 12 foreligger.

Dersom utbygger stiller garanti etter bustadsoppføringslova § 47 kan innbetalt del av kjøpesummen utbetales til selger før overtakelse og tinglysing av skjøte.

Tillegg til salgsoppgave

Som vedlegg til salgsoppgaven vil man finne et tilleggsdokument med relevant og detaljert informasjon. Vedlagt i tilleggsdokumentet ligger reguleringsplan, prislister, situasjonskart, tomtekart, standard kjøpekontrakt, grunnboksutskrift, leveransebeskrivelser, romskjemaer etc. Det er viktig å sette seg inn i hele salgsoppgaven også vedlagte tilleggsdokument før avtale om kjøp inngås.

Vederlaget

Følgende er avtalt om meglers vederlag:
Meglerprovisjon (Kr.62 500)
Oppgjørshonorar (Kr.6 875)
Totalt kr. (Kr.69 375)

Dersom handelen ikke kommer i stand eller at oppdraget sies opp har megleren krav på dekning for vederlag kr 62 500,- samt utlegg.

Oppdragsnummer

54-19-9015

Internett

www.eie.no

Utbygger

Sting Utvikling AS v. Inger Egeland

Meglers Nøkkelinformasjon

Nøkkelinformasjonen fra megler er en oppsummering av hovedpunktene i prosjektet.

For fullstendig informasjon og dokumentasjon vises det til kjøpekontrakt med vedlegg for prosjektet, hvilket er
det avtalemessige grunnlaget for kjøp av leilighet.

Selger har godkjent salgsoppgaven "dato"

Hovedoppdragsnummer

54-19-9015

Ansvarlig megler

Navn:
Tittel:
Firmanavn: Rogaland Eiendomsmegling AS
Adresse: Niels Juels gate 50
Org nr: 991089888
Saksbehandlere: og

Les mer
Beliggenhet
Dokumentasjon og kontakt

Meglere

Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner

Oddmund Kalleberg

91 71 59 92 ok@eie.no